HOORN - Erna Peereboom maakt grote - en series van hele kleine abstracte schilderijen in mixed media. In haar werk worden schijnbaar achteloos lagen verf over elkaar aangebracht in diverse gradaties van dikte en vloeibaarheid. Er lijkt sprake van een strijd tussen planmatig ontwerp en toevallig ontstane grillige patronen. De spanning in de zoektocht van verhoudingen tussen tegengestelden roept voortdurend vragen op.

Sinds 2009 werkt Erna Peereboom in haar atelier in Benningbroek. Vanaf die tijd heeft ze zich kunnen ontwikkelen tot de beeldend kunstenaar die ze nu  is. Midden in het weidse landschap werkt ze vanuit de verwondering over de natuur en de natuurwetenschap. De wetmatigheid en structuren die gelden voor het  universum (van het allergrootste, tot het allerkleinste) en de zoektocht daarnaar van de wetenschap van toen en nu blijven vragen oproepen. Vragen waaraan ze vorm wil geven en die ze op wil roepen in haar werk. Steeds op zoek naar oplossing en verbinding.  Ook taal en poëzie vormen een belangrijke inspiratiebron. Verhalen van toen en nu zichzelf steeds herhalend.

In de huid van haar werk komen kwetsbaarheid en gelaagdheid aan het licht. Structuren verworden tot een eigen beeldtaal. Zo wordt een boom een denkpatroon (ook een Peereboom), een landschap een portret, huid een landschap. Structuur wordt een taal, taal een structuur.

Thema van deze expositie is “Macht en Pracht”. Dit thema wordt vertaald naar de macht en pracht van Nederland en Hoorn in de Gouden Eeuw (van toen naar nu). Keerzijde hiervan is de kwetsbaarheid van de machtelozen maar ook die van de machtigen zélf die nu in de spotlight staan. Kwetsbaar als alle mensen van vlees en bloed... vergankelijk als de tijd...

Exposities:

“Macht en Pracht” Galerie WFG Hoorn van 6 mei tot 9 september 2017

ARTzaanstad Hembrugterrein Zaandam 16 | 17 | 18 juni 2017

Boom II  De Boterhal Kerkplein 39 Hoorn van 24 juni tot 7 augustus 2017

Voor meer informatie: www.ernapeereboom.nl

De expositie is vanaf 6 mei tot en met 9 september 2017 te zien in de galerie van het Westfries gasthuis.