BOVENKARSPEL - Lees het landschap van Oostelijk West-Friesland per fiets. Op zondag 2 juli start om 10.00 uur vanuit het Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel een gratis fietsexcursie voor volwassenen. Een vrijwillige bijdrage voor IVN is uiteraard welkom. IVN-gids Tjalling James vertelt onderweg over 800 jaar poldergeschiedenis van dijk tot waterberging. Markante afstappunten: Waterberging bij de Lutjebroeker Weel, windturbines en kassen onder Wervershoof en de Koopmanspolder. Neem drinken/eten mee voor deze twee uur durende tocht (17 km). Digitaal reserveren (maximaal 30 deelnemers) bij t.h.james@ivn-westfriesland.nl . Anders telefoon 0228 542129.

Natuur- en landschapsinformatie

In de jaren ’70 is de ruilverkaveling het Grootslag uitgevoerd. De landbouwgronden en sloten van De Weelen achter Lutjebroek zijn grotendeels in de originele staat behouden gebleven. Ook het verkavelde landschap verandert voortdurend. Wat is nog herkenbaar aan de eerste ontginning en wat is er veranderd en waarom? Er zijn meer wegen en fietspaden aangelegd die ook het oude landschap toegankelijker maken. Het belang van nieuwe waterbergingen en verkavelingspatronen tussen Bovenkarspel en Wervershoof wordt toegelicht. De vogelrijkdom van deze streek is opvallend. Kiekendieven, grutto’s en aalscholvers zijn vogels van rietlanden, weiden en het IJsselmeer.