HOORN - Met genoegen kondigen wij de al weer 11e Zondagmiddagsalon aan. Die vindt plaats in de Boterhal te Hoorn, op zondag 26 maart 2017. Inloop vanaf 14.30 uur. Wij zorgen voor koffie, thee en boterkoek! Aanvang 15.00 uur, einde ca. 17.00 uur.

Magda Frandsen, voorzitter van de commissie Zondagmiddagsalon, gaat in gesprek met ons gerenommeerde lid:

Beeldhouwer Lies van der Sluis.

‘Ik vind het moeilijk om over mijn werk te praten. Als je te diep gaat, raak je mijn privéleven en dat gaat anderen niets aan, dat is van mij,’ zegt Lies van der Sluis. Toch gaat Magda met haar in gesprek. Want Lies zegt ook: ‘Ik probeer in mijn werk chaotische indrukken te ordenen en ruimtelijk vorm te geven. Puinruimen. Terwijl ik ook niet om die chaos heen kan, het hoort erbij.’ En dat intrigeert. Hoe komt zij tot haar rijke, monumentale vormentaal? Magda probeert daar wat meer inzicht in te krijgen.