HOORN - Op zaterdagavond 22 april a.s. zal in de Oosterkerk te Hoorn de ruim 40 minuten durende liederencyclus Children of Gaza zijn wereldpremière beleven. Componist Eduard de Boer begeleidt daarbij de bekende Jordaans-Palestijnse sopraan Dima Bawab op de vleugel. Het concert begint om 20.00 uur.

De Boer koesterde al jarenlang de wens om een vocale compositie te wijden aan de leefomstandigheden van kinderen in de Gaza-Strook. Op zoek naar geschikte teksten stuitte hij op de website thehypertexts.com, beheerd door de Amerikaanse dichter Michael R. Burch. De toon van de gedichten die hij daar aantrof sprak hem bijzonder aan. Daarom besloot hij contact te zoeken en het idee voor te leggen. Burch bood spontaan zijn medewerking aan om alle gedichten te schrijven die voor de cyclus nodig waren, waarbij de componist zijn wensen mocht uiten betreffende onderwerp, lengte en metrum van elk gedicht.

Kort daarna kreeg De Boer een erfenis uit de nalatenschap van een overleden vriend. Bovendien werd het moment waarop hij kon beginnen aan zijn reguliere opdrachtenwerk plotseling uitgesteld. Daarmee beschikte de componist opeens over een tekstdichter, geld en tijd!

Burch schreef een aantal zeer aangrijpende gedichten in een eenvoudig en direct aansprekend idioom. Elk gedicht dat klaar was, is vervolgens door De Boer op muziek gezet. Burch bleek daarbij niet alleen een zeer bewogen en gedreven dichter te zijn, maar ook heel flexibel en behulpzaam. Dat gaf de componist de mogelijkheid om een geheel te creëren met een muzikale spanningsboog van begin tot eind. Binnen tweeënhalve maand ontstond zo de gehele cyclus.

Tekst en muziek samen zijn hierdoor heel indringend geworden.
Zodra de compositie klaar was, zocht De Boer contact met de bekende Jordaans-Palestijnse sopraan Dima Bawab, die zeer gemotiveerd bleek om de liederen uit te voeren. Zij heeft haar agenda vrijgehouden om voor de première naar Nederland te komen.

Wat het concert betreft: Vóór de pauze geeft De Boer een toelichting op het werk, aan de hand van een vijftal Palestijnse melodieën die er in verwerkt zijn en zullen hij en Bawab een aantal liedfragmenten laten horen. Na de pauze volgt de wereldpremière van de liederencyclus.

Het concert wordt de volgende dag nogmaals uitgevoerd, dan in de Singelkerk in Amsterdam (Singel 452) om 15.00 u. De organisatie daarvan is in handen van het Nederlands Palestina Komitee. De opbrengst uit de kaartverkoop (10,- euro p.p.) gaat naar de Stichting HOPE. Beeldend kunstenaar Ingrid Rollema van de Stichting HOPE zal vertellen over het werk van de Stichting, die in Gaza al ruim 20 jaar werkt met gehandicapte en getraumatiseerde kinderen.

- Zie ook www.facebook.com/Childrenofgazasongcycle
- Voor meer informatie over sopraan Dima Bawab, zie www.dimabawab.com/biography
- Voor meer informatie over Eduard de Boer, zie www.comitas.org
- Voor meer informatie over Ingrid Rollema, zie www.ingridrollema.nl
- Voor meer informatie over Stichting HOPE, zie www.hope-foundation.nl
- Nederlands Palestina Komitee, zie www.palestina-komitee.nl