HOORN - Project Onvergetelijke ontmoetingen gaat vanaf 4 april 2017 starten met activiteiten voor inwoners uit Hoorn met geheugenverlies of (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. De getrainde vrijwilligers en medewerkers bieden de benodigde sociale en emotionele steun, advies en begeleiding. Bovendien is het een fijne vrijetijdsbesteding dicht bij huis. Inwoners en hun mantelzorgers kunnen zich hiervoor aanmelden bij Stichting Netwerk. De eerste activiteiten starten in wijkcentra Kersenboogerd en De Zaagtand.

Deelnemers gezocht

Het project is een van de 43 zorgprojecten die innovatiesubsidie heeft ontvangen. Zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties werken in deze projecten samen aan een aanvulling op het zorgaanbod voor inwoners in Hoorn. Stichting Netwerk werkt daarom samen met andere zorgorganisaties Geriant en De Omring. Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren zijn zij op zoek naar deelnemers. Bij voldoende deelname start Onvergetelijke ontmoetingen in wijkcentrum Kersenboogerd op dinsdag 4 april van 10.00 tot 13.00 uur en in De Zaagtand op donderdag 6 april van 10.00 tot 13.00 uur.

De persoon met geheugenverlies of (beginnende) dementie en zijn of haar mantelzorger komen (bij voorkeur) samen naar de activiteiten van Onvergetelijke ontmoetingen. De deelnemers geven wekelijks invulling aan de activiteiten, bijvoorbeeld een spel doen, lezen, mandala’s kleuren, puzzelen, praten, eten of drinken. Dit kan alleen of in een groepje met steun van vrijwilligers of professionals. De ontmoetingen beginnen altijd aan de koffietafel en eindigen met een lunch. Deelname kost € 5,- per persoon, inclusief eten en drinken.

Wilt u zich aanmelden?

Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Nanda Leeuw via telefoon 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl. Zij is ook werkzaam in wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 in Hoorn. Het wordt aangeraden om voor de eerste startdatum even contact te houden.

Getrainde vrijwilligers

Voordat deze activiteiten konden starten, zijn ruim 50 vrijwilligers en medewerkers van Stichting Netwerk getraind in het omgaan met mensen met dementie. Deze training heeft als doel wijkcentra dementievriendelijk te maken en draagt bij aan Hoorn als dementievriendelijke gemeente.

Waarom is meedoen belangrijk?

Mensen met geheugenverlies of (beginnende) dementie willen het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Hiervoor doen ze vaak een beroep op hun partner, kinderen, buren of vrienden. Zij zijn vaak hun mantelzorger. Door in een vroeg stadium extra aandacht, informatie en steun te krijgen, kan iemand met dementie zichzelf langer redden én kan de mantelzorger de zorg langer volhouden.

Innovatieprojecten

In 2015 en 2016 droegen zorgorganisaties een reeks projecten voor waarvan de gemeente er in totaal 43 heeft gehonoreerd en kende subsidie toe. Projecten in de sfeer van dagbesteding, opvang en educatie. Via het innovatiebudget is er ruimte om initiatieven op te zetten die een aanvulling kunnen zijn op bestaande zorg. Meer informatie over deze projecten vindt u op www.1punthoorn.nl