HOORN - Het voormalige hockeycomplex aan de Nieuwe Steen is de beoogde locatie voor een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) in Hoorn.

Het toekomstige IKEC biedt een compleet aanbod van zorg, gespecialiseerd onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar.

Betrokken organisaties

De Wissel, De Piramide, De Eenhoorn en het Centrum voor Dagbehandeling (Antoniusschool en Parlan) bieden alle vier speciaal (basis)onderwijs in Hoorn. Samen met kinderopvang SKH en partners die zorg bieden aan kinderen, werken ze aan de totstandkoming van een IKEC in Hoorn.

Het IKEC biedt voor kinderen van 0 tot 12 jaar met specifieke leer- en ontwikkelbehoefte (tijdelijk) extra ondersteuning. Bij elk kind wordt gekeken of het kind het beste op zijn of haar plek is op het IKEC of op de reguliere school of opvang. Het streven is om kinderen niet direct op het IKEC te plaatsen, maar om de extra ondersteuning op de reguliere school of opvang te geven.

Geschikte locatie

Geen van de huidige schoollocaties biedt voldoende ruimte voor een IKEC. Het voormalige hockeycomplex aan de Nieuwe Steen, zoals te zien is op de fotwel genoeg ruimte biedt. De grond is al in bezit van de gemeente en de locatie voldoet aan de criteria die door het onderwijs zijn gesteld. Onlangs heeft het college het voorgenomen besluit genomen tot het aanwijzen van de oude hockeyvelden voor realisatie van het IKEC. Met dit voorgenomen besluit start het college een vervolgonderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de locatie.

Flexwonen?

De beoogde locatie wordt door vo-school de Copernicus gebruikt als buitensportlocatie. Ook omvat de locatie een parkeerterrein dat door omliggende bedrijven wordt gebruikt. Bovendien is de locatie in beeld voor flexwonen.

Wethouder Samir Bashara: ‘Het gaat om een grote locatie. Een eerste verkenning laat zien dat er mogelijkheden zijn om een IKEC, buitensport, parkeren en (flex)wonen te combineren op deze locatie en in te passen in de omgeving. We gaan dit nader onderzoeken en we gaan in gesprek met de omgeving hierover. Daarna zullen we een definitief besluit nemen over de locatie voor het IKEC.’