HOORN - Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om kurk te gebruiken bij de renovatie van de kunstgrasvelden in 2017. Dit is ook de wens van De Blokkers en Always Forward; de sportverenigingen die in 2017 nieuw kunstgras krijgen. Bij Always Forward krijgt het hoofdveld in 2017 nieuw kunstgras. Het college stelt voor om de renovatie van het C-veld uit te stellen naar 2018. Dit komt doordat er nog geen besluit is genomen over de verplaatsing van velden bij Always Forward vanwege de ontwikkeling van het Holenkwartier. Bij De Blokkers krijgen twee velden nieuw kunstgras.

Kurk

Eind december heeft het college aan de gemeenteraad toegezegd om in overleg met sportverenigingen de voorkeur te bepalen voor het infill-materiaal. De voorkeur van De Blokkers en Always Forward gaat naar kurk voor hun te renoveren velden. Het college kan zich daarin vinden. Kurk is wel bij aanschaf en onderhoud duurder dan rubber. Het RIVM heeft voorgesteld om een nieuwe normering voor rubberkorrels in stellen. Op dit moment is onduidelijk wat die normering zou betekenen. Met deze renovatie moeten de velden de komende jaren weer goed bespeelbaar zijn. Daarom stelt het college voor om voor 2017 voor dit alternatieve materiaal te kiezen. Voor de toekomst houdt het college ook rekening met nieuwe ontwikkelingen en eventueel andere infill-materialen.

Always Forward

Voor de renovatie bij Always Forward stonden twee velden in de planning voor 2017: het hoofdveld en het C-veld. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de verplaatsing van velden om ruimte te creëren voor parkeren. Dit in verband met de ontwikkeling van het Holenkwartier. Daarom stelt het college voor de renovatie van dit veld uit te stellen naar 2018. Het hoofdveld hoeft niet te verplaatsen en kan daarom in 2017 omgevormd worden tot kunstgras.

Vervolg

Het college legt dit voorstel aan de gemeenteraad voor. Naar verwachting komt het op 14 februari aan bod in de raadscommissie en op 7 maart in de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, dan kunnen de voetballers na de zomerstop van dit jaar op de nieuwe velden spelen.