HOORN - Het sportcampagneteam van het Hoorns SportCollectief heeft de ambitie dat in onze gemeente sport een goede positie heeft in het coalitieakkoord dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gevormd zal worden.

Het Collectief nodigt sportverenigingen én de lokale politiek uit het gesprek aan te gaan om te spreken over de kracht van sport. De politieke partijen en de sportclubs krijgen deze avond de kans hun standpunten naar voren te brengen. De vraag staat centraal hoe de sport in Hoorn kan bijdragen aan een gelukkigere, gezondere en slimmere samenleving. In een spannend debat wordt duidelijkheid gevraagd van de Hoornse politiek over hun visie op sport en sportverenigingen. Sportverenigingen krijgen de kans op te komen voor hun belangen. Er wordt een flinke belangstelling verwacht.

Gespreksleiders deze avond zullen Ted van der Bruggen en Hidde Sijbrands zijn. Van der Bruggen stelt: ‘Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg maar de politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s inmiddels geschreven. Het moment om te horen welke plaats sport heeft in de verkiezingsprogramma’s. Ook zorgt dit sportdebat er voor dat na de gemeenteraadsverkiezingen sport een prominente plek op onze lokale politieke agenda blijft innemen. Sijbrands vult aan: ‘Vooral de sportclubs kunnen de lokale politiek inspireren met de kracht van sport door de politiek te ontmoeten tijdens dit debat op 11 december. De gemeente maakt het lokale sportbeleid en geeft in verhouding tot de rijksoverheid veel meer uit aan sport. Dat is namelijk 130 miljoen van het rijk tegenover 1,2 miljard van alle gemeenten samen. Wij denken dat succesvol samenwerken tussen gemeente, de lokale politiek en sportclubs alle partijen veel kan opleveren