HOORN - Vanwege het coronavirus zijn de bijeenkomsten van de Westfriese Alzheimer Cafés geannuleerd.Ook andere activiteiten en contacten zijn weggevallen.Daarom is vanuit Café Hoorn het initiatief genomen om een online Alzheimer Café te organiseren in de vorm van een video-opname.

Het onderwerp van deze bijeenkomst luidt: ‘Zó hoeft het voor mij niet meer’. Wat kan ik nog regelen als ik een vorm van dementie heb?Wie heeft het voor het zeggen? Ik heb een euthanasiewens.Als deskundige is uitgenodigd Marijke Boorsma, huisarts, specialist ouderengeneeskunde (niet meer praktiserend).De gespreksleider van deze bijeenkomst is Jeanet Lakeman.U kunt de opname vinden via de volgende link:https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland

Vragen of reacties naar aanleiding van het interview kunt u vóór 1 juli mailen naarEllen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl. Deze worden, bij voldoende respons, in een tweede video beantwoord. Daarover berichten we u later.