HOORN - Het Westfries Museum heeft met ‘Hoorn CS’ zijn visie gepresenteerd op een uitbereiding van het museum met het pand Roode Steen 15. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad aan het museum op 13 oktober. Uitgangspunt in deze toekomstvisie is een driedeling, waarbij het middelste pand, een publieke ruimte wordt. Deze openbaar toegankelijke ruimte kan een hart voor de Roode Steen en een hart voor Hoorn worden. Het is het startpunt waar iedereen die iets van Hoorn wil weten terecht kan.

Op dit moment is het (gemeentelijk) museum gehuisvest in twee naast elkaar gelegen gebouwen: Roode Steen 1 en Roode Steen 16. Per 1 januari 2019 komt het ernaast gelegen pand Roode Steen 15 vrij. Dit pand is ooit aan de gemeente Hoorn nagelaten met voorwaarden voor de bestemming. Het zou als burgemeesterswoning kunnen dienen of een culturele bestemming moeten krijgen. De huidige gebruikers, de Rozenkruisers, hebben de huur per 1 januari 2019 opgezegd. Naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders het museum gevraagd met een visie te komen voor een uitbreiding van het museum met het pand Roode Steen 15.

Gouden Eeuw actueler dan ooit

Het Westfries Museum is een museum van de Gouden Eeuw en wil dat ook blijven. De Gouden Eeuw is nog steeds actueel. Denk aan de discussie over het veranderen van namen van vroegere helden of het weghalen van hun standbeelden en het plan van het nieuwe kabinet om ieder kind kennis te laten maken met de Nachtwacht. Het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) gaat de Gouden Eeuw in het buitenland promoten met een zogeheten Gouden Eeuw spoor. Dit Golden Age Trail waarmee het NBTC buitenlandse bezoekers wil trekken loopt van Enkhuizen, via Hoorn, Beemster en Amsterdam naar plaatsen als Dordrecht, Middelburg en Veere.

Schatkamer

Het museum pleit bij een uitbreiging met Roode Steen 15 voor een driedeling van de gebouwen. Het huidige 17e –eeuwse Statencollege met zijn vele stijlkamers wordt geprofileerd als de ‘Schatkamer’. Met een mooiere aankleding maar ook met moderne technieken als augmented reality. Hierbij wordt de werkelijkheid met behulp van tablets en apps verrijkt met virtuele beelden.

Gouden Eeuw & Ik

Roode Steen 15 wil verdieping en verrijking bieden. Vooral gezinnen en jonge mensen moeten zich aangetrokken voelen en er actief zelf aan de slag gaan met het thema van de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw & Ik beleven bezoekers in een lab-achtige omgeving en met gebruikmaking van moderne technieken. Beleving en verwondering en verrijking en verdieping zijn de kernwoorden voor dit deel van het museum. Het wordt ook de plek voor tijdelijke tentoonstellingen.

Verbinding

In Roode Steen 16 zijn nu nog de tentoonstellingsruimte en het museumcafé gehuisvest. In de nieuwe situatie wordt dit gebouw niet alleen de verbinding tussen de twee museumdelen, maar ook de verbinding met de stad en met de partijen die voor de stad werken Dit deel wordt openbaar toegankelijk en bezoekers kunnen er kennismaken met de stad en wat daar te doen is. Het kan het startpunt worden voor stadswandelingen, er is informatie over de stad te vinden, er is een museumwinkel maar ook een tuincafé.

Groene oase

De achterliggende tuinen worden met elkaar verbonden. Ze vormen een groene oase, waar je even lekker kan zitten en er zijn activiteiten. De begane grond wordt een soort hotellobby van de Roode Steen, het visitekaartje van de stad. Als het aan het museum ligt, wordt ook naar buiten toe heel duidelijk dat hier de entree ligt, bijvoorbeeld bouwkundig of met een bijzonder kunstwerk.

Naar 60.000 bezoekers

Een uitbreiding van het museum op de Roode Steen biedt kansen voor de stad en het museum, zei Ad Geerdink tijdens zijn presentatie. Het museum ziet kansen om door te groeien naar een jaarlijks bezoekersaantal van 60.000. Door samenwerking met partners als bijvoorbeeld de vereniging Oud Hoorn en Hoorn Marketing kan deze plek ook uitgroeien tot een eerste kennismaking met de stad voor zowel eigen inwoners als toeristen..

De plannen, nu nog in de fase van ‘dromen’, moeten nu eerst worden getoetst op haalbaarheid. Tegelijk wordt gezocht naar co-financiers voor de plannen.

Programma van eisen en schetsontwerp

De eerste stap is het laten opstellen van een programma van eisen en het maken van schetsontwerpen. Daarbij wordt ook de mogelijkheid meegenomen om het paviljoen dat ooit in de tuin van Roode Steen 15 stond, te herbouwen. Het museum en de gemeente hopen in de zomer van 2018 het programma van eisen en de schetsontwerpen aan de (nieuwe) gemeenteraad te kunnen presenteren. Daarna moeten deze bouwkundig en organisatorisch worden doorgerekend. Ook moet uitgezocht worden wat nodig is voor de inrichting en presentatie in het museum. Als alles volgens plan verloopt, kan de gemeenteraad begin 2019 besluiten over een concreet projectplan met begroting en dekkingsplan.