HOORN - De Hoornse raad heeft de visie voor het stationsgebied-noord in Hoorn definitief vastgesteld. De visie maakt onderdeel uit van de Poort van Hoorn, bedoeld om het station(sgebied) én de stad beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken.

Het stationsgebied-noord is het begin van de rode loper naar de binnenstad. In dit knooppunt komen allerlei vervoersstromen samen; de trein, de bus, auto’s, fietsen, wandelaars. Om snel en comfortabel over te kunnen stappen is het belangrijk dat deze vervoersstromen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

De visie voor het stationsgebied-noord gaat uit van de verplaatsing van het busstation naar de noordkant van het station. Hier moet ook een parkeergarage komen voor 1.250 auto’s en 2.000 fietsen, waarin ook een supermarkt en flexwerkplekken kunnen komen. Ook is er langs de Van Dedemstraat ruimte voor nieuwe functies, zoals wonen, werken, kleinschalige horeca, om te zorgen voor een prettige omgeving.

Vanuit het stationsgebied-noord kunnen reizigers snel en comfortabel overstappen en kunnen bezoekers langs een aantrekkelijke traverse de binnenstad in wandelen. Door verplaatsing van het busstation en parkeerplaatsen naar het stationsgebied-noord komt er aan de zuidkant van het station en op parkeerplaatsen aan de rand van de stad (Vale Hen, Pelmolenpad) ruimte voor meer kwaliteit. In opdracht van de raad is de verfraaiing van de traverse (huidige loopbrug) als randvoorwaarde meegenomen voor de nieuwe ontwikkelingen.

Met uitzondering van de fractie van D66 stemden alle raadsfracties in met de visie. De komende tijd wordt de visie concreter uitgewerkt, in nauw overleg met partners en de omgeving. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw van de parkeergarage in 2020 starten. De garage zou dan in 2021 klaar zijn voor gebruik.

Kijk voor de volledige visie op www.poortvanhoorn.nl.