De tijdelijke verkeersmaatregelen op de N23 Westfrisiaweg zijn conform de geldende veiligheidsrichtlijnen. Dat is de conclusie van het onafhankelijk onderzoek dat op verzoek van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Het bureau heeft geen grote veiligheidsrisico’s gesignaleerd. Wel zijn er enkele aanbevelingen gedaan voor verbetering van tijdelijke verkeerssituaties op het tracé. Deze worden opgepakt. Het onderzoek van Royal HaskoningDHV werd vandaag besproken tijdens het bestuurlijk overleg over het project tussen de provincie en gemeenten.

Kort na het opschorten van de werkzaamheden door Heijmans heeft de provincie opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek. Onderzocht werd in hoeverre de veiligheid van de weggebruikers voldoende is geborgd, in de periode dat de werkzaamheden stil liggen. Gedeputeerde Elisabeth Post: “Verkeersveiligheid is voor mij erg belangrijk. Ik ben daarom blij voor de omwonenden en weggebruikers dat het onderzoek aantoont dat de veiligheid conform de richtlijnen is. Zaak is nu om de aanbevelingen ook direct op te pakken.”

Aanpassingen

Op het hele tracé van de N23 worden maatregelen genomen om overbodige borden te verwijderen, hekken die het zicht belemmeren weg te halen, wegverharding (asfaltering) te verbeteren en de belijning te verduidelijken. Op de plaatsen waar fietsers rijstroken met autoverkeer oversteken neemt de provincie attentie verhogende maatregelen, zoals bebording langs de weg en belijning op de weg. Op een aantal locaties gaat de provincie de verlichting verbeteren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de fietsoversteek Vredemakersweg en het fietspad Obdam-Heerhugowaard. Ook onder de brug over de Ringvaart wordt tijdelijke verlichting aangebracht. De rotonde bij de Florasingel (StedeBroec) dient afgebouwd te worden in combinatie met een door verkeerslichten geregelde oversteek voor fietsers.
De provincie Noord-Holland gaat ook nadere afspraken maken met Heijmans over het herstellen van de grondwal ter hoogte Zwaagdijk West (Medemblik) en het afronden van de geluidschermen bij de Zesstedenweg (Koggenland).

In uitvoering

Ter hoogte van De Strip (Hoorn) brengt Heijmans reeds een met verkeerslichten geregelde oversteek voor fietsers over de N302 aan. Deze wordt naar verwachting voor de kerstperiode in gebruik genomen. Als gevolg van de sloop van de fietstunnel bij de Rijweg moesten fietsers tussen Zwaagdijk en Hoorn omrijden. Met de nieuwe oversteek bij De Strip vervalt deze omleidingsroute.
Ook past Heijmans op dit moment de drempels aan op de Houterweg na overleg met de gemeente Drechterland.
Bij de Raadhuislaan helpen verkeersregelaars sinds half november van dit jaar de fietsers bij het oversteken.

Planning

De provincie wil met Heijmans tot separate afspraken komen om de verbeteringen, los van het meningsverschil, op korte termijn te realiseren. Vanuit het aanbestedingsrecht moet de provincie deze werkzaamheden bij Heijmans neerleggen. De verwachting is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2017 gedaan en voltooid worden.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via telefoonnummer: 0800-0200 600 of per e-mail: 

servicepunt@noord-holland.nl

.