Verschillende media berichten over een meningsverschil tussen provincie Noord-Holland en Heijmans over de uitvoering van de N23 Westfrisiaweg. Dit meningsverschil is inmiddels voorgelegd aan de Raad van Arbitrage van de Bouw.

Tijdens de uitvoering van de wegwerkzaamheden aan de Westfrisiaweg is er een meningsverschil ontstaan tussen de provincie Noord-Holland en Heijmans. Heijmans meent tegen een aantal (financiële) tegenvallers in het project te zijn aangelopen waarvoor zij de provincie als opdrachtgever verantwoordelijk acht. Hierover hebben provincie en Heijmans regelmatig met elkaar gesproken. Deze gespreken leidden er niet toe dat partijen het eens werden over de beantwoording van de vraag wie verantwoordelijk is voor de vermeende tegenvallers in het werk.

Voornamelijk oostelijk deel van de Westfriaweg stilgelegd

Begin september 2016 heeft Heijmans het meningsverschil voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Aansluitend heeft  de aannemer besloten de werkzaamheden op een deel van het tracé stil te leggen. Het betrof in eerste instantie werkzaamheden aan de onderdoorgang bij de Middenweg in Heerhugowaard en in de omgeving van Hoorn en Zwaagdijk. Inmiddels heeft Heijmans medegedeeld dat “wegenbouwkundige werkzaamheden aan het oostelijke deel van de N23-Westfrisiaweg met ingang van 10 oktober tijdelijk zijn stilgelegd”.

Planning en oplevering

De provincie wil van Heijmans een planning waaruit eenduidig blijkt wat de gevolgen zijn van de door de aannemer genomen maatregelen. Zodra er meer bekend is over de planning, informeert de provincie de omwonenden en weggebruiker hierover. Wat betreft de openstelling van de weg, houdt de provincie vast aan de contractuele openstellingsdatum van eind 2017. Overschrijding van die datum door de aannemer kan leiden tot een boete.

De provincie blijft het gesprek met Heijmans zoeken om het werk aan de Westfrisiaweg en daarmee de voortgang van het project te scheiden van de arbitragezaak.