Op woensdag 5 oktober besteedde het televisieprogramma Zembla aandacht aan het rubber dat bij kunstgrasvelden wordt gebruikt. Hoe is de situatie in Hoorn?

Onderstaande informatie is ook aan de Hoornse sportverenigingen gestuurd. Als er ontwikkelingen zijn, dan informeert de gemeente de sportverenigingen hierover.

Waarvoor wordt dit materiaal gebruikt?

Het materiaal wordt rubberinfill genoemd en is gemaakt van gemalen autobanden. Het zorgt ervoor dat het spelcomfort van een kunstgrasveld verbetert. Zonder dit materiaal is de kans op blessures aanzienlijk hoger.

Kunstgrasvelden in Hoorn

In Hoorn gebruiken we ook rubberinfill op de zeven kunstgrasvoetbalvelden. Bij de keuze om dit materiaal in Hoorn te gebruiken is het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leidend geweest. In 2006 stelde het RIVM dat er van sporten op kunstgrasvelden die ingestrooid zijn met rubberinfill geen gezondheidsrisico's te verwachten zijn. Het RIVM heeft haar standpunt in de afgelopen jaren hierover niet bijgesteld.

Onderzoek naar gezondheidseffecten

De Europese Commissie doet op dit moment onderzoek naar de gezondheidsrisico's van het gebruik van rubberinfill. Ook de VNG en KNVB hebben aangegeven onderzoek te willen doen. De resultaten van het onderzoek van de Europese Commissie worden waarschijnlijk in februari 2017 gepresenteerd. We zijn erg benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek.

Alternatieven

Er zijn alternatieven voor rubberinfill. In Nederland en Duitsland zijn in de afgelopen jaren kunstgrasvelden aangelegd met kurk als vulmateriaal. De kosten van kurk bij zowel de aanleg als bij het aanvullende onderhoud zijn aanzienlijk hoger.

Nieuwe velden in Hoorn

In Hoorn wordt in 2017 een aantal kunstgrasvoetbalvelden aangelegd. We vragen leveranciers om ook de mogelijkheden en meerkosten van kurk of een ander goed alternatief in beeld te brengen.