NOORD HOLLAND - Als het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland ligt, komt er binnen afzienbare tijd subsidie beschikbaar om gemeenten te helpen de leegstand in winkelstraten terug te dringen. Een voorstel daarvoor hebben zij op 26 september aan Provinciale Staten voorgelegd.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Uit gesprekken met de Noord-Hollandse wethouders is gebleken dat er behoefte is aan meer ondersteuning om de leegstand in winkelstraten terug te dringen. Vaak is aanvullend onderzoek nodig om tot de juiste oplossing te komen of moeten er samenwerkingsverbanden opgericht worden tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden. Dat brengt veel kosten met zich mee voor gemeenten.” Winkelvoorzieningen zijn van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving en de regionale economie.

Gedeputeerde Staten hebben op 26 september besloten om aan Provinciale Staten input te vragen voor een subsidieregeling voor proces- en onderzoekskosten, het opzetten van organisaties in winkelgebieden of ander aanvullend onderzoek. Het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt, naar verwachting, op 16 oktober door de Statencommissie Economie, Energie & Bestuur behandeld. Gedeputeerde Staten streven ernaar de regeling begin 2018 open te kunnen stellen.

Detailhandel Noord-Holland

De detailhandel in Noord-Holland is goed voor ruim 135.000 banen, dat is 9% van het totaal aantal banen in de provincie. De wensen van het winkelend publiek veranderen en gemeenten moeten daar op in spelen. Bijvoorbeeld door meer horeca toe te staan in een winkelgebied of er woningen mogelijk te maken. Afstemming tussen buurgemeenten en soms ook tussen regio’s onderling is daarbij van cruciaal belang en om die reden al 10 jaar verplicht in Noord-Holland. Om de gemeenten daarbij te helpen en de visies te toetsen aan het beleid heeft de provincie Noord-Holland 2 Regionale Adviescommissies.