KOGGENLAND - Zes maanden lang voerden vier afvalcoaches van HVC in de gemeente Koggenland gesprekken met bijna 1600 huishoudens over afval. De inzet van de afvalcoaches en het effect ervan is zo positief dat er een vervolg komt.

De gemeente Koggenland en HVC zetten de afvalcoaches in om op een positieve en opbouwende wijze meer aandacht te geven aan afvalscheiding. De coaches gaven informatie over de scheidingsregels en over het nut van afval scheiden. Afval scheiden is belangrijk, het draagt bij aan een beter milieu.

Bewoners positief over afvalscheiding

Ook de afvalcoaches hebben de afgelopen periode als zeer positief ervaren. HVC-projectleider Co Kuip namens de afvalcoaches: “We hebben gemerkt dat de bewoners van Koggenland positief zijn over afvalscheiding. We konden veel vragen van bewoners beantwoorden. De mensen herkennen ons, komen speciaal op ons aflopen met vragen en zijn vriendelijk.

Wethouder Koos Knijn: ”Via deze weg wil ik het afvalcoach-team nogmaals bedanken voor de inzet. Ook de inwoners van Koggenland wil ik bedanken voor hun inzet en feedback. Door het beter scheiden van afval maken we een betere toekomst voor onze kinderen. Waar kunnen we met zijn allen nog winst halen? Er zitten met name nog te veel etensresten in de restafvalbak. Dit is bijvoorbeeld te voorkomen met een klein afvalbakje op het aanrecht. Deze kan dan weer geleegd worden in de groene gft-container.”

Aandacht voor afvalscheiding

Het doel van de inzet van de afvalcoaches was zo veel mogelijk mensen te informeren zodat er meer afval gescheiden wordt. Ook was het doel om de kwaliteit van het aangeboden gescheiden afval te verbeteren. Zo kan er meer en beter gerecycled worden. Beide doelen zijn bereikt. Daarnaast is gemeten dat de kennis van de inwoners van Koggenland over afval is vergroot en er is een hogere tevredenheid over het inzamelsysteem gemeten.

Afvalcoach in de toekomst

HVC en de gemeente werken nu aan een voorstel hoe de afvalcoach in de toekomst kan helpen om de afvalscheiding in Koggenland en andere gemeenten te blijven stimuleren.