HOORN - Tijdens de week Van de Pleegzorg (van 1 tot 8 november) zijn diverse pleeggezinnen in het zonnetje gezet.


Om hen te bedanken voor het omarmen van pleegkinderen, nodigden de regiogemeenten ruim 170 pleeggezinnen uit voor een speciale Pleegouderochtend in Hoorn.

Ervaringen uitwisselen

Zo’n 55 gezinnen gingen op de uitnodiging in. Tijdens de Pleegouderochtend konden de pleegouders andere pleegouders ontmoeten, terwijl hun inwonende (pleeg)kinderen naar de film gingen of een workshop striptekenen volgden. De Westfriese wethouders jeugd waren ook aanwezig om kennis te maken en wensen en behoeften op te halen. De Pleegouderochtend werd georganiseerd in VUE bioscoop Hoorn. Zij stelden de foyer beschikbaar om deze ochtend mogelijk te maken.

Bijzonder

Wethouder Nel Douw van de gemeente Hoorn, vindt het belangrijk om pleegouders met elkaar te verbinden. ‘Voor pleeggezinnen heb ik veel respect. Bij deze gezinnen krijgen kinderen die thuis veel hebben meegemaakt rust (of soms juist gezellige drukte), ruimte en uiteraard de nodige opvoeding. Zo kunnen zij hun dagelijks leven weer oppakken en ontdekken wie zij zijn en waar hun toekomst ligt. Het werk van pleegouders maakt dat mogelijk.'

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is er voor kinderen die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Als het even kan, is dat een gezin in de eigen woonplaats. Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving, bijvoorbeeld familie of vrienden, of bekenden van de school of sportclub. Maar soms lukt dat niet. Dan kan een kind wonen bij iemand die zich heeft aangemeld als pleegouder. Hoelang, dat hangt af van wat het beste is voor het kind.

Pleegzorg is sinds 1 januari 2015 een taak van de gemeenten. Volgens de wet moeten kinderen die niet langer thuis kunnen blijven wonen, terecht kunnen in een andere, veilige gezinsomgeving. Gemeenten kunnen pleegzorg inzetten bij een uithuisplaatsing, maar ook preventief. Het uitgangspunt van pleegzorg is dat, een kind weer terugkeert bij zijn ouders als dat kan.

Kan iedereen pleegouder worden?

Iedereen kan in principe pleegouder worden. Pleegouders zijn vrijwilligers die een onkostenvergoeding ontvangen voor de verzorging van het pleegkind. Pleegouders stellen hun huis en hart open voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Pleegouderorganisaties in onze regio zijn: Parlan, William Schrikker Stichting en Leger des Heils.