HOORN - Iedere maand schrijft directeur Sylvia Woudstra over een actueel onderwerp op basisschool de Ceder in de Kersenboogerd in Hoorn.

Inmiddels zijn we op de Ceder twee jaar bezig met het ‘passend onderwijs’. Als school bieden we zorg en uitdaging voor alle leerlingen. Als de grenzen van onze mogelijkheden bereikt zijn, gaan we actief op zoek naar de beste oplossing voor een leerling, eventueel ook buiten onze school. Maar wat doén we nu precies als team aan passend onderwijs? Ik zal een paar onderwerpen toelichten.

Niet alleen individueel 
Passend onderwijs is wat ons betreft meer dan alleen een leerling individueel begeleiden. Het gaat ons er ook om, om het onderwijsaanbod zó in te richten dat zoveel mogelijk leerlingen zich binnen het systeem kunnen ontwikkelen en kunnen profiteren van het bestede onderwijsgeld. Dat vraagt om visie van het team. Wij hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om een deel van het budget te besteden aan extra uren voor de vakdocent gym. Zo hebben de groepsleerkrachten meer tijd om extra begeleiding te geven aan leerlingen, maar ontstaan ook minder ‘vrije momenten’, waarbij een leerkracht bezig is met gymtoestellen en de klas de concentratie kwijt is. Zowel de vakdocent gym als de leerkracht kunnen zich focussen op hun kerntaak en specialisme en dat komt de rust, orde en concentratie van de leerlingen ten goede.

Extra activiteiten 
Daarnaast wordt er binnen de school veel extra georganiseerd. De intern begeleider doet bijvoorbeeld ondersteunende activiteiten, er is een plusklas voor meer uitdaging en we werken aan Woordenschat in groepen 1 en 2. Een betere woordenschat zorgt ervoor dat een kind zich beter kan uitdrukken, zich beter begrepen voelt, zich meer kan concentreren en succes ervaart. Dat draagt weer bij aan het welbevinden van de hele klas.

Tijdens de studiedagen 
Jaarlijks hebben we 3 studiedagen waarbij we ons passend onderwijs evalueren, binnenkort in februari is er weer zo’n dag. We kijken dan naar de ontwikkeling van de school als geheel, de afzonderlijke klassen én de individuele leerlingen. Maken we de ontwikkeling door die we hadden bedacht? Op basis van die analyse passen we onze aanpak aan voor de komende maanden. Zo zorgen we ervoor dat de Ceder passende onderwijskwaliteit kan blijven leveren.

Heeft u vragen over onze aanpak en de begeleiding? Loop gerust even binnen!