HOORN - Onvergetelijke ontmoetingen is een activiteit voor Hoornse inwoners met geheugenverlies, (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Zij kunnen in een aantal wijkcentra van Stichting Netwerk terecht voor het leggen van contacten, emotionele steun, informatie en advies en voor een leuke vrijetijdsbesteding. Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren is Netwerk op zoek naar deelnemers. Bij voldoende deelname start Onvergetelijke ontmoetingen in april 2017 in wijkcentrum Kersenboogerd op dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur en in De Zaagtand op donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Waarom?
Mensen met geheugenverlies of (beginnende) dementie blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Hiervoor doen ze vaak een beroep op partners, kinderen, familieleden, buren of vrienden, de zogenaamde mantelzorgers. Door in een vroeg stadium extra aandacht, informatie en steun te ontvangen, kan de persoon met dementie zichzelf langer redden én kan de mantelzorger de zorg langer volhouden. Onvergetelijke ontmoetingen biedt deze benodigde steun en begeleiding, samen met de samenwerkings-partners, lotgenoten en vrijwilligers. Dicht bij huis. In een warme omgeving.

Hoe werkt het?
De persoon met geheugenverlies of (beginnende) dementie en zijn of haar mantelzorger komen (bij voorkeur) samen naar de activiteiten van Onvergetelijke ontmoetingen. De deelnemers geven wekelijks invulling aan de activiteiten, bijvoorbeeld een spel doen, lezen, mandala’s kleuren, puzzelen, praten, eten of drinken. Individueel of in groepsverband, zelfstandig, of met ondersteuning van in te schakelen vrijwilligers of professionals.
Vele vrijwilligers zijn getraind om van deze nieuwe activiteiten een onvergetelijke ontmoeting te maken. We starten vanaf de koffietafel en eindigen met een lunch. Deelname kost € 5,- per persoon, inclusief consumpties en lunch.

Interesse?
Wilt u deelnemen, kent u iemand met interesse of wenst u aanvullende informatie? Neem dan contact op met projectleider Nanda Leeuw, bereikbaar in wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 in Hoorn, telefoon 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl. Kijkt u ook eens op onze website www.netwerkhoorn.nl of volgt ons via twitter of facebook.