Oproep: doe mee aan een onderzoek over het gebruik van wegen en openbaar vervoer in Westfriesland!

De gemeente Hoorn is een onderzoek gestart naar het gebruik van en de tevredenheid over het openbaar vervoer en de wegen in Westfriesland. De gemeente Hoorn roept inwoners van Hoorn en andere Westfriese gemeenten op om mee te denken en hun mening te geven.

De gemeente Hoorn werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en het stationsgebied als regionaal mobiliteitsknooppunt. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de tevredenheid van inwoners over de wegen en het OV in Westfriesland. Ook wordt duidelijk waarom mensen een bepaald vervoersmiddel kiezen voor hun reis. En tot slot worden deelnemers gevraagd om mee te denken over welke maatregelen nodig zijn om het gebruik van het openbaar vervoer in de regio te stimuleren.

De gemeente Hoorn roept alle inwoners van Westfriesland die regelmatig gebruik maakt van de auto of het openbaar vervoer op om mee te denken en hun mening te geven.

Meedoen kan tot 10 oktober via deze link: www.startvragenlijst.nl/bereikbaar. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten.