HOORN - Het gebied aan de rand van de oude binnenstad heeft door de eeuwen heen vele gezichten gehad, waarvan de zorg voor de ouden, wezen en minderbedeelden en de handel de belangrijkste zijn.

De gidsen van Oud Hoorn vertellen over de uit liefdadigheid gestichte hofjes, het St. Claraklooster aan t Waaitje en de unieke Armenkerk aan de achterkant van de Noorderkerk. Natuurlijk is de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de Noorderkerk in de 15de eeuw, waar Claes Molenaar een grote rol in speelde en wat van Hoorn zelfs een bedevaartsplaats maakte. Ook de bedrijvigheid aan het Smerighorn, de Dubbele Buurt en Vale Hen, waar de bodediensten en Veerhuizen gevestigd waren en waar achter de Westerpoort de trekschuiten vertrokken een bezoek waard. En, waar komen de namen van de Smelterssteeg en Slijksteeg vandaan?

De Oud Hoorn Noorderkerkwandeling start vrijdagavond 21 juli 2017 om 19:30 vanaf het Noorderplantsoen (tegenover het station)