HOORN - Meer ruimte voor woningen en stadsvernieuwing in de binnenstad van Hoorn. Dat is het gevolg van een aanpassing van het parkeervergunningbeleid die het college van B en W voorstelt. Met de invoering van dit nulvergunningenbeleid, ontstaat voor projectontwikkelaars de mogelijkheid nieuwe woningen in de binnenstad te bouwen zonder dat de parkeerdruk toeneemt. Huidige parkeervergunninghouders behouden gewoon hun vergunning, voor de bestaande woningvoorraad verandert er niets. De raad buigt zich naar verwachting op 11 juli over het voorstel, nadat de commissie op 15 juni het voorstel heeft besproken.

Groen licht

Wethouder Samir Bashara: ´De vraag naar woningen in de binnenstad van Hoorn is groot en groeit nog steeds. Projectontwikkelaars spelen daar graag op in, maar nieuwbouwplannen lopen nu vast op de parkeernorm. Met het uitfaseren van de tweede vergunning, waartoe de raad in 2015 besloot, komt er langzaam maar zeker balans tussen de parkeervraag en het aanbod van parkeerplaatsen. Maar zelfs als we die balans straks bereiken, is het aantal parkeerplaatsen en -vergunningen ongeveer gelijk en is er nog steeds geen ruimte om extra vergunningen af te geven. Hierdoor zijn wij tot nu toe genoodzaakt om bij nieuwe woningontwikkeling 'parkeren op eigen terrein' als harde eis op te nemen. Dat is echter lang niet altijd uitvoerbaar. Nu geven steeds meer ontwikkelaars aan dat voor een steeds groter deel van de woningzoekenden een parkeerplaats allang geen noodzaak meer is. Met dit nieuwe beleid wordt het mogelijk om voor deze doelgroep toch woningen te ontwikkelen, zonder dat de parkeerdruk verder toeneemt. Verschillende projectontwikkelaars dienden aanvragen in die nu on hold staanmaar die met de invoering van het nulvergunningenbeleid groen licht zouden kunnen krijgen. Met dit beleid komt er een ontwikkelmogelijkheid bij die tot nu toe niet bestond. Daarmee komt er eindelijk weer schot in de woningontwikkeling in de binnenstad.´

Landelijke trend

Het voorstel bevordert het wonen boven winkels en de herbestemming van panden. Wethouder Ben Tap: ´De nieuwe inwoners zorgen voor meer levendigheid, sociale controle en veiligheid in het centrum. De gemeente speelt met het parkeervergunningvrij bouwen in op een landelijke trend. Voor steeds meer mensen is het gebruik van een auto belangrijker dan het bezit. Zowel bij jongeren als ouderen bestaat behoefte om in het centrum te wonen, waarbij een parkeerplek geen vereiste is. Deze ontwikkeling vindt plaats in steeds meer steden met een historische kern. Ook daar zie je dat gemeenten het nulvergunningenbeleid met succes toepassen.´

Parkeerdruk

Door de hoge parkeerdruk in het centrum kunnen geen extra parkeervergunningen meer worden uitgegeven. Ontwikkelaars mogen met de aanpassing nog wel parkeerplaatsen realiseren op hun eigen terrein, maar zijn dit niet meer verplicht. Omdat deze nieuwe woningen gaan vallen onder het nulvergunningenbeleid, kan op die specifieke adressen geen parkeervergunning meer worden aangevraagd en blijft de parkeerdruk gelijk.