Het college van burgemeester en wethouders heeft een visie vastgesteld voor vaarroutes in Hoorn. Hiermee wil het college ervoor zorgen dat Hoorn in de toekomst één groot vaarnetwerk heeft. De binnenstad is dan met een kleine boot of kano te bereiken en het water sluit ook aan op het regionale netwerk.

De vaarroute naar de binnenstad kan via het bestaande water gemaakt worden. Ook kunnen de bestaande vaarwegen van de Bangert en Oosterpolder, Grote Waal en Kersenboogerd met elkaar verbonden worden. Vanuit Blokker en Zwaag is het dan ook mogelijk om in de andere wijken van Hoorn en de Westfriese sloten te komen.

Knelpunten

Wethouder Ben Tap: ‘Er zijn op dit moment veel knelpunten op de toekomstige vaarroute, zoals duikers of bruggen die te laag zijn en water dat te smal is. Het is niet haalbaar om dit op korte termijn op te lossen. Daarom willen we onderzoeken of we bij verschillende bouwontwikkelingen en werkzaamheden meteen knelpunten in de vaarroute weg kunnen nemen. Zo is dat bijvoorbeeld ook bij ontwikkeling van de Bangert en Oosterpolder en bedrijventerrein het Zevenhuis gebeurd. Ontwikkelaars leggen hogere bruggen en doorvaarbare duikers aan. Zo kunnen we beetje bij beetje het vaarroutenetwerk compleet maken.’

Zowel ontwikkelaars als de gemeente kunnen met deze visie bij toekomstige ontwikkelingen rekening houden met de doorvaarbaarheid van vaarten en sloten.

Regionale ontwikkelingen

Het recreatieschap Westfriesland heeft plannen waardoor het in de toekomst mogelijk is om via Koggenland en De Kromme Leek per schuit of sloep naar Hoorn te varen. Ook de provincie ziet het belang van vaarwater voor de regio en heeft een visie op waterrecreatie vastgesteld. De provincie wil bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzoeken om de regio Alkmaar en Westfriesland met elkaar te verbinden voor de kleine pleziervaart.