Ruim 150 kinderen uit Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier hebben meegedaan aan een onderzoek over hun wijk en de speelmogelijkheden. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier verder te verbeteren. Stichting Netwerk heeft het onderzoek uitgevoerd.

De ruim 150 kinderen uit groep 6 en 7 van vier basisscholen in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier gingen onder begeleiding van Stichting Netwerk de wijk in. Ze kregen telefoons met een speciale fotoapplicatie (Lomap) waarmee ze in beeld en woord hun mening konden geven. In groepjes van drie of vier leerlingen maakten ze foto’s van plekken waar ze graag spelen en van plekken waar ze zich niet prettig voelen. Bij de foto’s gaven ze met een kleur en icoon aan of ze positief of negatief waren over een plek, en in tekst gaven ze uitleg over hun beoordeling. Naast de onderzoeken in de wijk, zijn er dertig groepsinterviews gehouden waar ruim honderd kinderen aan hebben meegedaan. Daar vertelden kinderen hoe ze hun wijk beleven en wat er nodig is om het voor hen nog fijner te maken. In het rapport Speelplekonderzoek 2016, Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier zijn de resultaten van de onderzoeken uitgewerkt.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek laat zien dat de meeste kinderen uit Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier na school graag buitenspelen. Ze gaan dan naar een speelplek, een pleintje of fietsen rond in de wijk. Ze hebben vaste plekken waar ze heen gaan en ze spelen voornamelijk rondom hun eigen school en in hun eigen straat. Wethouder Theo van Eijk: ‘Goed dat kinderen in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier veel en graag buitenspelen. Het onderzoek laat zien dat er veel plekken in de wijk zijn waar ze positief over zijn, maar er zijn ook plekken waar het nodige valt te verbeteren. Samen met bewoners en organisaties in de wijk willen we hiermee aan de slag, zodat ook in de toekomst kinderen met veel plezier buitenspelen.’

LaatjeHoorn!

Juni dit jaar zijn gemeente en Intermaris gestart met de campagne Laatje Hoorn! voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Ze vragen bewoners, bedrijven en organisaties om hun ervaringen, verbeterpunten en ideeën te delen voor de wijken Hoorn-Noord en Venenlaankwartier.

Wijkvisie en uitvoeringsplan

Met de inbreng van bewoners, bedrijven en organisaties in de wijk maken gemeente en Intermaris een wijkvisie en een concreet uitvoeringsplan voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Hierin staat wat we samen met bewoners, bedrijven en organisaties de komende tien jaar willen veranderen in de wijk. De insteek is om dat wat beter kan te verbeteren, en dat wat goed is te behouden en te versterken. Voor meer informatie: www.hoorn.nl/laatjehoorn.