HOORN - In 2016 ontving Hoorn 451.000 bezoekers. De helft van deze bezoekers is senior en komt voor het winkelplezier. Bezoekers van Hoorn komen hier meestal naartoe met de auto en geven gemiddeld 38 euro uit. Winkelen in Hoorn blijft daarmee gemiddeld goed. Men vindt de stad levendig en gezellig. Uit het onderzoek komt wel naar voren dat een deel van de bezoekers het winkelaanbod minder (gevarieerd) vindt dan drie jaar geleden. Wethouder Ben Tap: ‘Hoorn past in het landelijke beeld van dit onderzoek en we doen het zo slecht nog niet als het gaat om de uitgaven. Maar het onderzoek geeft ook aan dat er aandacht moet blijven voor het verbinden van winkelen aan activiteiten en de horeca. We moeten samenwerken aan een gevarieerd aanbod en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de binnenstad als een beleving te presenteren aan onze bezoekers.’

Onderzoek 2016
Hoorn doet mee aan het jaarlijks onderzoek naar toeristisch bezoek aan steden van onderzoeksbureau NBTC-NIPO. De rapportage over 2016 is onlangs gepubliceerd. In het onderzoek wordt een beeld geschetst van bezoeken van de Nederlandse bevolking aan bijna dertig Nederlandse steden voor ontspanning en/of plezier. Er is gekeken naar vervoer en de bestedingen tijdens het bezoek. Speciale aandacht is er dit jaar voor de beoordeling van het winkelaanbod in de binnenstad. De cijfers van het eerdere onderzoek naar koopgedrag in 2016 kunnen naast dit onderzoek gelegd worden.

Vervoer naar Hoorn

In 2016 kwam 78% van de bezoekers met de auto naar Hoorn en 13% met de trein. De overige bezoekers reizen met het streekvervoer of de fiets.

Bestedingen gemiddeld 38 euro

In 2016 ontving Hoorn meer dan 450.000 bezoekers die gemiddeld € 38,-, uitgeven per persoon. Dit bedrag ligt iets onder het landelijke bedrag van € 40,10. Voor winkelen komt 43% van de bezoekers naar Hoorn, dit ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Bijna 1 op de 5 bezoekers geeft rond de 100 euro uit tijdens het winkelen. Dit is ook meer dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast 9% komt voor een museum, 9% voor lunchen/dineren en eveneens 9% voor een evenement. Voor het theater/concert kwam 2% van de bezoekers en 6% voor een stadswandeling.

Beeld past in landelijke trend

De bestedingen van bezoekers passen bij het eerder gehouden onderzoek naar het koopgedrag: bezoekers gaven in totaal meer uit (115 miljoen euro) dan gemiddeld (53,7 miljoen euro) in andere gemeenten in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De totale bestedingen in de detailhandel in Hoorn (inclusief de uitgaven van de inwoners zelf) zijn ook hoger (450,7 miljoen) dan in andere gemeenten met 50.000-100.000 inwoners (336,1 miljoen). Mensen doen vaker lokaal de dagelijkse boodschappen, kleinere centra versterken hun positie en ondanks webwinkels kopen mensen nog steeds niet-dagelijkse dingen in de grotere winkelgebieden. Ondanks dat er wel wat minder is uitgegeven en er meer leegstand is in steden zoals Hoorn, is de indruk dat deze steden wel standhouden als winkelgebied. Sommige steden kunnen door publiekstrekkers meer bezoekers verwachten, zoals in Zaanstad waar een grote Primark werd geopend. Door het vertrek van V&D hebben veel steden een zware klap gekregen wat betreft het winkelaanbod. Dit zal nog de komende jaren merkbaar zijn.

Hoe kan Hoorn (meer) bezoekers blijven trekken?

De gemeente Hoorn werkt (mee) aan initiatieven die de toename van het aantal bezoekers en hun koopgedrag kunnen stimuleren. Zoals het landelijke project De Nieuwe Winkelstraat, waarin winkeleigenaren samenwerken en winkelambassadeurs helpen om de binnenstad op de kaart te houden. Hoorn is enthousiast over het nieuwe lokale plan van Hoorn Marketing. Er wordt gewerkt aan het detailhandelsbeleid, De Poort van Hoorn, de aanpak van leegstand, de dijkversterking en het inrichten van een toekomstig stadsstrand aan de nieuwe oeverdijk.
Vanuit het concept HollandCity positioneert het NBTC Nederland als een metropool met verschillende aantrekkelijke districten. Hier wordt via de toeristenmarketing genaamd Holland Boven Amsterdam ingezet op het aantrekken van het stijgende aantal toeristen naar onze stad.