HOORN - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten bij te dragen aan de totstandkoming van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Het college doet dit door de namen te adopteren van Hoornse Holocaustslachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Hoorn zijn weggevoerd.

Het Nederlands Auschwitz Comité heeft het initiatief genomen voor het realiseren van een Nationaal Holocaust Namenmonument. Ruim 102.000 Joodse slachtoffers en 220 Sinti en Roma krijgen meer dan 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog een eigen monument. In het hart van het Joodse kwartier in Amsterdam zal een monument verrijzen met namen van Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Het Holocaust Namenmonument Nederland is het eerste en enige monument waarop al deze Nederlandse slachtoffers van de Holocaust staan met hun voor- en achternaam, geboortedatum en hun leeftijd bij overlijden. Het wordt daarmee een monument waar ieder slachtoffer afzonderlijk én alle slachtoffers gezamenlijk kunnen worden herdacht. Meer informatie staat op: www.holocaustnamenmonument.nl.

Morele en financiële steun

De bouw start deze zomer. De oplevering van de bouw van het Nationale Holocaust Namenmonument staat gepland voor tweede helft van 2018. Het monument wordt voornamelijk gefinancierd door sponsoring en door de adoptie van namen. Het adoptieprogramma stelt iedereen in de gelegenheid bij te dragen aan de totstandkoming. Voor 50 euro kan een naam worden geadopteerd. Burgemeester Jan Nieuwenburg: ‘Deze stadsgenoten zijn nog geen 75 jaar geleden slachtoffer geworden van de Holocaust. Dat mogen we nooit vergeten. We leveren dan ook graag een morele en financiële bijdrage aan de realisatie van het monument, samen met het Hoornse Comité 40-45.’

Stolpersteine

In 2012 zijn in Hoorn zestien Stolpersteine gelegd ter nagedachtenis aan Joodse inwoners die zijn weggevoerd uit Hoorn. Deze Stolpersteine liggen voor de huizen van waaruit de mensen in de oorlog zijn afgevoerd. Het gaat hier om dezelfde mensen als die op het namenmonument komen. Van twee van de achttien mensen uit Hoorn die op het namenmonument komen, zijn de adressen van hun laatste woonhuizen in Hoorn niet bekend. Daarom ligt er voor hen geen Stolperstein in Hoorn. Door nu ook deze twee namen te adopteren, komen ook deze personen zichtbaar in beeld en is er ook een plek waar zij kunnen worden herdacht.