MEDEMBLIK – GemeenteBelangen wil lage lasten voor burgers en bedrijven. Bij de begroting van 2017 heeft GemeenteBelangen zich vooral gericht op de ontwikkeling van de Afvalstoffen. De HVC heeft in 2015 een oranje container aan het assortiment toegevoegd en dat was met name bedoeld voor plastic en blik. Daarom konden de containers voor het restafval één keer per vier weken geleegd worden.

Fractievoorzitter Luiten Plekker van GemeenteBelangen: ‘De extra bak en het minder vaak ophalen van huisvuil zou tot een kostenbesparing bij de HVC leiden, maar dat hebben we tot nu toe nog niet teruggezien. Ook wordt de Wet Normering Topinkomens nog steeds niet gehanteerd bij de directeur HVC. Tenslotte staat onze gemeente nog steeds voor 14,1 miljoen garant voor torenhoge HVC-leningen.’

Het tarief voor de afvalstoffen wil GemeenteBelangen niet meer dan inflatie omhoog laten gaan (en dat is 1,2%). Dat is opgenomen in een motie en deze is unaniem in de begrotingsraad op 10 november jl. aangenomen. Ook is opdracht aan het college gegeven om in gesprek te gaan met de HVC en verdere kostenstijgingen in de komende jaren niet te accepteren.