BERKHOUT - De provincie Noord-Holland wil op Distriport ruimte bieden aan een zonnepark van maximaal 66 hectare. In mei van dit jaar heeft de provincie Noord-Holland besloten de grond bij Berkhout waarop Distriport had moeten verrijzen niet als bedrijventerrein te ontwikkelen.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Na jarenlange onzekerheid wat er met deze grond zou moeten gebeuren kiezen wij nu voor een zonnepark. Deze keuze past binnen het duurzaamheidsbeleid van zowel de provincie als de regio West-Friesland.“

De provincie bezit ruim 100 hectare grond (ongeveer 200 voetbalvelden) langs de Jaagweg bij Berkhout. Het grootste deel van deze grond (66 hectare) is, volgens het huidige bestemmingsplan, bedoeld om een bedrijventerrein op te bouwen. In mei van dit jaar heeft de provincie, als eigenaar van de grond, besloten dat niet te doen. In plaats daarvan wil zij op deze grond een zonnepark laten realiseren en aan de gemeente Koggenland wordt gevraagd de bestemming te wijzigen in ‘agrarisch’.

Omgeving betrekken

De provincie Noord-Holland en de gemeente Koggenland gaan nu samen bekijken welke vervolgstappen er nodig zijn om hier inderdaad een zonnepark te realiseren. Voordat aan de bouw van het zonnepark begonnen kan worden, is in ieder geval een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Die komt te zijner tijd ter inzage te liggen en inwoners kunnen daar een zienswijze op indienen. Ruim voor die tijd zullen de gemeente en de provincie met inwoners in gesprek gaan over de plannen en het te volgen proces.

Distriport

In 2008 heeft de provincie met regionale projectontwikkelaars afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een bedrijventerrein aan de Jaagweg bij Berkhout. De projectontwikkelaars zijn die afspraak niet nagekomen en de provincie heeft daarom de grondverkoop-overeenkomst in 2011 ontbonden. Dat heeft via een groot aantal rechtszaken geleid tot een schadeclaim van de provincie aan de projectontwikkelaars van € 27,8 miljoen exclusief rente. Inmiddels is er in de regio West-Friesland geen behoefte meer aan een dergelijk bedrijventerrein. Daarom heeft de provincie in goed overleg met de regio besloten een andere bestemming aan het gebied te (laten) geven.