HOORN - Op woensdag 6 december zijn omwonenden en geïnteresseerden vanaf 19.15 uur welkom in Grand Café Turf. De gemeente wil met u in gesprek over de eerste schetsen en ideeën voor de inrichting van deze dijk.

Het gaat om het stuk dijk vanaf Het Park tot aan het Visserseiland.

Wat gaat er gebeuren op de Westerdijk?

De Westerdijk wordt versterkt met een berm aan de buitenkant. Daardoor hoeft de dijk maar een klein stukje te worden verhoogd. Na deze versterking wordt er op de berm een wandel- en fietspad gemaakt. Het idee is dat je vanaf Hoorn helemaal naar Amsterdam kunt fietsen.

Samen ideeën bedenken

De gemeente wil samen met de inwoners bepalen hoe de dijk wordt ingericht. Denk aan een wandel- en fietspad, dijktrappen, verlichting, bankjes en bomen. Vorig jaar is er al een eerste bijeenkomst geweest met inwoners. Hier zijn veel goede ideeën geopperd. Deze ideeën zijn uitgewerkt in schetsen die we willen delen.

Komt u ook? Meld u snel aan

Aanmelden voor deze avond kan uiterlijk tot 3 december via waterfront@hoorn.nl. De avond start om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur in Grand Café Turf, Gedempte Turfhaven 19.

Meer weten over het project

Wilt u meer informatie over het project na de dijkversterking? Lees dan het online magazine via www.hoorn.nl/stadsstrand.

Wie doet wat in het project?

De Alliantie Markermeerdijken (dit is het Hoogheemraadschap en zijn partners) versterkt de dijken tussen Hoorn en Amsterdam. De gemeente Hoorn richt het gebied na de versterking in.