NOORD HOLLAND - Braakliggend land inzaaien met vlas dat vervolgens gebruikt wordt voor verf. Van bouwafval nieuwe bakstenen maken. Of van de niet gebruikte harten van de ‘ananas in blik’ poeder maken dat weer gebruikt wordt door de voedselindustrie. Het zijn 3 voorbeelden van circulaire economie: afvalstoffen omzetten in bruikbare grondstoffen en producten. Ondernemers presenteerden deze voorbeelden onder leiding van oud-minister Jacqueline Cramer tijdens het Europees Forum, een jaarlijkse bijeenkomst voor Statenleden uit de Randstad.

Cees Loggen, gedeputeerde Europa opende de bijeenkomst van het Europees Forum. Aanwezig waren statenleden uit Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. Loggen benadrukte de noodzaak voor verandering: "De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vergt een systeemverandering op fundamenteel niveau. Een transitie die we moeten doen!"

Dagvoorzitter Jacqueline Cramer, ambassadeur circulaire economie Metropoolregio Amsterdam, onderstreepte vervolgens het belang van circulaire economie: "het zorgt voor zelfvoorziening van grondstoffen, ontwikkeling van kennis en innovatie, nieuwe bedrijvigheid, en een beter milieu." Maar ze waarschuwde ook dat we er nog niet zijn. "Er moet nog veel gebeuren op alle niveaus. Ook op die van provincie en Europa."

Pioniers

Circulaire economie is een thema dat in zeer korte tijd hoog op de beleidsagenda’s van overheden is gekomen. Ook vanuit creatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen vindt op dit moment een grote innovatieslag plaats. Dat er al veel mooie initiatieven zijn, bewezen de korte pitches van enkele Noord-Hollandse ondernemers. Zo spraken Henriëtte van Westerhoven van RIGO Verffabriek, Jasper Brommet van StoneCycling en Ad van Vugt van smaakstoffenleverancier Exter.

Ook de Amsterdamse Haven heeft grote ambities. Micha Hes, business development manager: "We willen vanaf 2030 geen kolen meer in de haven. We willen juist meer bedrijven die helpen om van afvalstoffen zoals dierlijke en frituurvetten en plastic nieuwe grondstoffen te maken, zoals bijvoorbeeld biodiesel, meststof en olie."

Roel Doef van Rijkswaterstaat liet zien hoe het project Achteroever Wieringemeer  experimenteert met de, in Nederland ongewenste, Chinese wolhandkrab. In plaats van de krabben te vernietigen worden ze nu uit het IJsselmeer gehaald, opgekweekt met het idee ze te gaan verkopen aan China en andere markten.

Rol Europa

Bijzondere aandacht is geschonken aan de rol die Europa speelt en zou kunnen spelen in het vooruitbrengen van de circulaire economie. Europese subsidies helpen, maar leiden soms ook tot wanhoop van projectleiders. Zo worden bijvoorbeeld hoge administratieve eisen gesteld aan de evaluatie na afloop.

Soms zit Europese wetgeving in de weg van de ontwikkeling van circulaire economie. Veel afvalstoffen kunnen daardoor niet als grondstof worden gebruikt voor nieuwe producten. Dit geldt bijvoorbeeld voor boeren die van het koolzaad op hun land brandstof maken voor hun eigen machines waarmee ze vervolgens niet op de openbare weg mogen rijden.

Het zijn herkenbare voorbeelden voor D66 Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy: "Ik zie veel lef en overtuiging bij ondernemers en hoor ook knelpunten waar we iets mee moeten in Europa." Jack van der Hoek, gedeputeerde circulaire economie, ziet vooral een rol voor de provincies als aanjager door het organiseren van prijsvragen en symposia, met investeringen en in haar rol als inkoper en aanbesteder.

Europees Forum

De bijeenkomst is georganiseerd door de werkgroep Europa van Provinciale Staten. Zij werken binnen het Europees Forum weer samen met de Provinciale Staten van de andere Randstadprovincies, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Europa is van groot belang voor de Randstadprovincies. Deze provincies werken daarom op strategisch niveau samen op terreinen van public affairs en kennisuitwisseling. Om dit te bevorderen wordt elk jaar door Provinciale Staten van 1 van de 4 Randstadprovincies een bijeenkomst georganiseerd over een Europees thema. Dit jaar was het de beurt aan de provincie Noord-Holland. De provincie koos voor het zeer actuele thema dat gelinkt is aan diverse beleidsterreinen: circulaire economie.