HOORN - Op 29 juni organiseert het participatieplatform een bijeenkomst in wijkcentrum De Zaagtand. De bijeenkomst gaat over langer wonen in uw eigen wijk. Iedereen is welkom om hier bij te zijn. U krijgt informatie over wat de gemeente al doet om langer wonen een meedoen in de buurt mogelijk te maken. Daarnaast kunt u meepraten over wat u, als hulpverlener, buurtgenoot of inwoner, belangrijk vindt.

Langer thuis wonen en meedoen in de wijk

Uw buurman die licht dementerend is en buiten alleen zoekt naar zijn huis. Of een verwarde buurtvrouw die in het wijkcentrum komt en mee wil doen aan een activiteit? Of woonde u eerste met veel begeleiding en bent u verhuisd naar een huis waar u weer veel zelf doet. Steeds meer mensen in onze gemeente die zorg en ondersteuning nodig hebben of krijgen, wonen zelfstandig en doen mee in de wijk. Dat vraagt niet alleen iets van de hulpverleners, maar ook van familie, vrienden en de buurt.  Hoe zorgen we dat iedereen zich thuis voelt in de wijk?

Bijeenkomst op 29 juni

Tijdens deze bijeenkomst van het participatieplatform krijgt u meer informatie over  wat de gemeente al doet om dit mogelijk te maken. Ook gaan we graag met u in gesprek over wat u als professional, buurtbewoner of bewoner die zorg krijgt of nodig heeft,  belangrijk vindt. U kunt vertellen wat er voor u nodig is om langer thuis te wonen en mee te doen in de buurt. Daarbij staat de vraag wat we hiervoor kunnen of moeten regelen. 
Na de bijeenkomst staat er een drankje voor u klaar en kunt met elkaar.

Wilt u ook meepraten?

U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor een e-mail te sturen naar participatieplatform@hoorn.nl.
De bijeenkomst is op donderdag 29 juni 2017 van 13.30 tot 16.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur). Adres: wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn.