HOORN - Op woensdag 20 juni a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn.

Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Zó hoeft het voor mij niet meer!’ We bespreken dan wat je nog kunt regelen als je een dementie hebt. Wie heeft dat voor het zeggen? En wat zijn de mogelijkheden als je een euthanasiewens hebt? Als deskundige is uitgenodigd Cees Miedema, voormalig huisarts en SCEN-arts. De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.

Plaats: locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar.
Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.