HOORN - Bewoners en de gemeente Hoorn hebben de afgelopen maanden samen nagedacht over de aanpak van het loopniveau van de Poolster in de Grote Waal. Ook voor de loopbrug is een mooi alternatief gevonden.

Er is samen gesproken over de mogelijkheden voor het opknappen van het loopniveau op basis van wensen die de bewoners hadden aangegeven. Dit leidt tot een bruikbaar ontwerp waar alle partijen tevreden over zijn. Zo wordt de trap aan de zijkant breder met een bordes op driekwart van de trap. Dit zorgt voor een rustmoment op de trap.

Daarnaast komen er leuningen aan beide zijden van de trap. Er komt een nieuwe, brede trap voor de portiekingangen, met daaraan vast een hellingbaan naar het loopniveau voor bewoners met een rollator. Het loopniveau zelf wordt vlakker en ruimtelijker.

Raadsbezoek

Eind mei namen twaalf gemeenteraadsleden zelf een kijkje tijdens een werkbezoek aan het winkelcentrum en de omgeving. Het winkelcentrum Grote Beer wordt op dit moment ook verbouwd. Bewoners spraken met raadsleden en gaven aan wat zij belangrijk vinden. De bijeenkomst over de alternatieven voor de loopbrug volgde afgelopen juli.

Mooi alternatief loopbrug

Tijdens de laatste bewonersbijeenkomst kozen de bewoners voor een ontwerp dat bestaat uit een brede trap met bordes. Deze trap komt tegenover de nieuwe ingang van het winkelcentrum aan de achterkant. Deze trapconstructie kan pas gerealiseerd worden als de bestaande betonnen brug verwijderd is. Dit moet besloten worden door de raad. Ook is er voor deze constructie een omgevingsvergunning nodig.