HOORN - De Hoornse begroting is dit jaar te raadplegen via de Begrotingsapp. Inwoners, ondernemers en natuurlijk ook de raadsleden kunnen via de Begrotingsapp de begroting op een eenvoudige manier digitaal raadplegen.

Op dinsdag 31 oktober en dinsdag 7 november buigt de Hoornse raad zich over de Begroting 2018. De gemeente Hoorn staat er financieel goed en gezond voor. De begroting voor 2018 en de jaren daarna laten een positief resultaat zien. Daarmee is een einde gekomen aan een lange periode van noodzakelijke en ook pijnlijke bezuinigingen en dat biedt kansen voor de toekomst, aldus het Hoornse college van B en W.

Begrotingsapp

Dit jaar is de Hoornse begroting voor het eerst digitaal te raadplegen via de Begrotingsapp. Via de link https://hoorn.begroting-2018.nl is de begroting op een aantrekkelijk manier gepresenteerd en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Dit geeft meer inzicht en transparantie.

Ook is er dit jaar een nadrukkelijker koppeling tussen de resultaten de gemeente wil bereiken en is er ook een prominentere plek voor de indicatoren waaruit is op te maken hoe de stad ervoor staat. Tenslotte hebben ook de 6 thema’s uit het coalitieakkoord een andere plek in de begroting gekregen en wordt er per thema inzicht gegeven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen.

Raadsbesluit Begroting 2018

Op 31 oktober en 7 november 2017 buigt de gemeenteraad zich over de Begroting 2018. De vergadering van 31 oktober start om 15:00 uur en de vergadering van 7 november start om 19:00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Alle publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen, of later terug te zien via www.hoorn.nl/raadsinformatie, of via Twitter@Raadhoorn.