HOORN - Op woensdag 19 juni a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn.

Het onderwerp van deze avond luidt: ‘We redden het niet meer thuis. Wat nu?’ We bespreken welke mogelijkheden er bestaan voor dagbesteding, individuele begeleiding, maar ook logeren en eventueel een opname?

Als deskundigen zijn uitgenodigd Marja Karels, verpleegkundig specialist bij Wilgaerden en Miranda Korver, woonzorgbegeleider plus van het logeerhuis bij Warm Thuis.De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.

Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar.

Het programma begint om 19.30 uur.

De toegang is gratis.

Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.

Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.