HOORN - Op woensdag 20 april a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn . Het onderwerp van deze avond luidt: ' Hoe kom ik in beweging?'. Hoe houd je je brein fit? Hoe belangrijk is bewegen eigenlijk? Tips en adviezen worden er gegeven. Als deskundigen zijn uitgenodigd, twee fysiotherapeuten met ervaring in de ouderenzorg, werkzaam bij het Dijklander ziekenhuis. De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman.

Locatie: Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: bij Ellen Bos-Ruijer via e.ruijer@alzheimervrijwilligers.nl of te bereiken via 0229-741741 (Geriant).

www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland
Bij verkoudheidsklachten vragen wij u thuis te blijven