HOORN - Het project Stoelen met Kansen is een samenwerking tussen het RIBW ZWW, Triversum, Parlan en Parnassia. Jongeren krijgen binnen dit project hulp bij (psychische) gezondheid, wonen, werk en sociale relaties. Het project volgde vier jongeren die meedoen aan dit project en legde dit vast in een filmpje.

Het project kreeg in 2015 innovatiesubsidie van de gemeente. Het project biedt jongeren speciale zorg en ondersteuning als aanvulling op de bestaande professionele hulp die zij ontvangen.  Wethouder Nel Douw: ‘Het is heel waardevol om te zien hoe een project in de praktijk uitpakt en wat het met jongeren doet. Dit is precies hoe het innovatiebudget is bedoeld: maatwerk in de zorg voor mensen die zelf de regie op hun leven willen of willen houden.’

Bekijk het filmpje van Stoelen met kansen

Leren zelfstandig(er) te worden

Jongeren krijgen binnen dit project hulp bij (psychische) gezondheid, wonen, werk en sociale relaties. Soms gaat het om jongeren met autisme, die tegen problemen aanlopen binnen het gezin, op school of het werk of in de omgang met anderen. Met een bepaald programma met trainingen en ambulante coaching, leren de jongeren zich staande te houden in de maatschappij. De jongeren wonen thuis of zelfstandig en hebben zelf de regie over hun leven. Het programma duurt zes tot maximaal 24 maanden. Elke drie maanden wordt gekeken hoe het gaat, of het programma afgebouwd kan worden of dat andere dingen nodig zijn.

Ook meedoen aan dit project?

Ben je zelf jong of ken je iemand tussen de 16-23 jaar die (nog) niet zelfstandig is en hulp nodig heeft bij het ontwikkelen van vaardigheden? Dan biedt Stoelen met Kansen wellicht een goede oplossing. Onze coaches ondersteunen daar waar dat nodig is: thuis, op school, op werk of bij vrije tijdsbesteding, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

Meer weten?

Kijk op www.ribwzwwf.nl

Innovatieprojecten in Hoorn

In 2015 en 2016 droegen zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties een reeks projecten voor waarvan de gemeente er 42 heeft gehonoreerd en van budget voorzien om daadwerkelijk uit te voeren. Projecten in de sfeer van dagbesteding, opvang en educatie. Door met elkaar er samen aan te werken, zijn er nieuwe ideeën ontstaan die in een zorgbehoefte van inwoners voorzien. Meer informatie over deze projecten vindt u op www.1punthoorn.nl