HOORN - Voor veel inwoners is het niet mogelijk zonnepanelen op eigen dak te plaatsen. Vaak omdat ze geen (geschikt) dak tot hun beschikking hebben.

Zonne-initiatief Hoorn biedt nu de oplossing. Kom donderdag 30 maart voor de informatieavond en de officiële ondertekening door wethouder Bashara naar de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal.

Wethouder Samir Bashara: ‘We staan voor een grote uitdaging met elkaar. Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen zetten we ons als gemeente in voor een Puur Hoorn. Een klimaatneutrale stad in 2040 is een doel dat we alleen kunnen bereiken als de hele samenleving in beweging komt. Initiatieven van inwoners, zoals het zonne-initiatief, zijn daarbij van doorslaggevend belang. Daar werken wij dus bijzonder graag aan mee en daarom stellen we het dak van de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal beschikbaar voor de opwekking van zonne-energie.’ Inwoners uit omliggende postcodegebieden kunnen meedoen met het project. Naar verwachting passen er 200 zonnepanelen op het dak.

Het zonne-initiatief Hoorn is een burgerinitiatief die samenwerkt met Zonnecoöperatie West-Friesland; beide bestaan enkel uit vrijwilligers die onze woonomgeving duurzaam willen maken. Door lid te worden van de Zonnecoöperatie West-Friesland en twee of meer zonnecertificaten te kopen, helpt u mee klimaatverandering tegen te gaan en geniet u nog meer van de zon.

Op donderdag 30 maart van 20.00 tot 22.00 uur bent u van harte welkom op de informatieavond in de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal 1 (inloop vanaf 19.30 uur). Tijdens deze bijeenkomst vindt de officiële ondertekening van de overeenkomst plaats tussen de Zonnecoöperatie en de gemeente Hoorn en wordt uitleg gegeven over de achtergrond van het project en hoe het werkt. Meer informatie is te vinden op de website www.zonneinitiatiefhoorn.nl.