HOORN - Sinds 2015 komen bijzondere (zorg)projecten in aanmerking voor innovatiesubsidie. Deze projecten zijn een aanvulling op het bestaande zorgaanbod in Hoorn. Het Project Coach van het RIBW, Vrijwilligerspunt en Mee & De Wering is zo’n project. Wethouder Nel Douw bezocht het project dat is opgezet voor jongeren, vroegtijdige schoolverlaters en volwassenen om via passend vrijwilligerswerk weer in contact te komen met anderen en bezig te zijn.

De projectleider bij het Vrijwilligerspunt Carlo Tamis, de coaches Monique en Marionne en deelnemer Deborah, vertellen over hun ervaringen.

Uit hun isolement 

Dit project is in eerste instantie opgezet voor jongeren met psychische problemen, een omgekeerd dag en nachtritme of die thuis op de bank zitten.  Stap voor stap en onder begeleiding pakken zij een vrijwilligerstaak op die kan leiden tot betaald werk, nieuwe contacten en een goede tijdsbesteding.  In de afgelopen maanden zijn ook volwassenen via dit project op weg geholpen naar een zinvolle besteding van hun tijd. Bijvoorbeeld in het kader van re-integreren. ‘Hierdoor kunnen de vrijwilligers laagdrempelig werk doen dat bij hen past of om dit te ontdekken’, aldus Carlo Tamis. ‘Tot nu toe stroomden 13 deelnemers in en tien weer uit, waarvan zeven door het behalen van hun doelen.’

Begeleiding

Drie maanden lang worden de vrijwilligers begeleid door een coach. Dit zijn vrijwilligers die worden getraind. Het motto daarbij is: iemand ondersteunen is iemand iets leren. Op dit moment zijn er 12 coaches en worden er vier opgeleid. De coach kan naast begeleiden ook als aanspreekpunt fungeren voor de organisatie waar de deelnemer aan de slag gaat.

Ervaringen

Coach Monique begeleidt op dit moment Deborah. Zij werkt nu twee maanden als vrijwilliger bij Westerhaven en helpt bij het verzorgen van de maaltijden. Ze vindt alles wat met koken of eten te maken heeft erg leuk, maar wilde meer onder de mensen zijn. Het lukte haar niet om dit zelf te doen en kwam zo bij project Coach terecht. De activiteiten die zij nu doet helpen haar enorm. Ze is graag bezig en hoopt dat ze meer kan doen. Marionne begeleidt ook een deelnemer van het project. Hij werkt op dit moment op een zorgboerderij en doet het goed. Ze gaat af en toe langs en heeft op vaste momenten contact. Tijdens de coachtrainingen leerde ze onder andere om scherp te zijn op signalen of er meer begeleiding nodig is of niet.