HOORN - Hoorn scoort goed als groot centrumgebied. Dat blijkt uit een onderzoek van Goudappel Coffeng naar de economische vitaliteit van 100 centrumgebieden. Volgens het onderzoeksbureau springen met name het voorzieningenaanbod en de ruimtelijke kwaliteit van de stad er positief uit.

In het rapport Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2017 is een onderscheid gemaakt naar type centrumgebied: binnensteden, grote en middelgrote centrumgebieden. Hoorn valt in de categorie grote centrumgebieden. In de categorie grote centrumgebieden staat Hoorn van de dertig steden op de derde plaats.

Onderzoek

Het onderzoek is op twintig indicatoren gebaseerd, die verdeeld zijn in vier categorieën: bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit en voorzieningenaanbod.

Voorzieningen

Het onderzoek meldt dat er weinig concurrentiegebieden in de omgeving zijn en roemt de ‘verrassende’ positie van Hoorn als het gaat om winkels, horeca, cultuur en evenementen. Volgens de onderzoekers moet Hoorn zich blijven inzetten op de regiopositie. Door meer aan te bieden voor toeristen zouden meer bezoekers getrokken kunnen worden.

Ruimtelijke kwaliteit

De leegstand is drie procent lager dan gemiddeld. Het historisch karakter en het water zijn een kracht. Ook de belevingswaarde van Hoorn is goed. Veiligheid en toeristische aantrekkingskracht scoren gemiddeld.

Bereikbaarheid

Door het station, met intercityverbinding, in het centrum is Hoorn goed bereikbaar. Het fietsgebruik is gemiddeld, terwijl het busgebruik ondergemiddeld scoort. Parkeren wordt relatief goed gewaardeerd.

Demografie

Hoorn is relatief minder vergrijsd en scoort gemiddeld op bevolkingsgroei (5 procent) en besteedbaar inkomen. De hoeveelheid consumenten binnen bereik is beperkt.