HOORN - Het college legt op verzoek van de gemeenteraad een plan voor om meer mensen te helpen die van weinig geld moeten rondkomen. Mensen die een gemiddeld inkomen hebben, maar door schuldenproblematiek maar weinig te besteden hebben, kunnen straks ook gebruik maken van de sport- en cultuurstrippenkaart. En de vermogensgrens die voor bijzondere bijstand geldt, wordt gelijk getrokken met de grens die voor andere vormen van inkomensondersteuning geldt. Met dit voorstel geeft het college uitvoering aan twee moties die de raad in 2016 heeft aangenomen.

Wethouder Judith de Jong: ‘Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bijvoorbeeld door lid te zijn van een vereniging of naar het zwembad te gaan. Voor mensen met een klein inkomen of die weinig te besteden hebben, is dat niet vanzelfsprekend. Als de gemeenteraad instemt met deze nieuwe voorstellen kunnen meer mensen gebruik maken van onze ondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om de groep mensen die wel een hoog inkomen hebben, maar door schulden van een heel klein bedrag per maand moeten rondkomen.’

Sport- en cultuurstrippenkaart

In 2016 constateerde de gemeenteraad dat niet iedereen die in de schuldsanering zit, gebruik kan maken van de inkomensondersteuning van de gemeente Hoorn. Het college komt nu met een voorstel waaruit blijkt dat het mogelijk is om deze mensen gebruik te laten maken van de sport- en cultuurstrippenkaart. Het gaat om een mensen die een te hoog inkomen hebben om voor ondersteuning in aanmerking te komen, maar die in de praktijk van zogenaamd leefgeld moeten rondkomen. Als de raad instemt met het voorstel, dan kunnen deze mensen meedoen aan sportieve en culturele activiteiten in Hoorn.

Aanpassing vermogensgrens

De gemeenteraad heeft ook gevraagd om de vermogensgrens voor bijzondere bijstand gelijk te trekken met de grens die voor andere vormen van inkomensondersteuning gelden. Tot nu toe mocht je maximaal €1.500 als alleenstaande en €2.500 als gehuwden/samenwonenden eigen vermogen hebben om in aanmerking te kunnen komen voor bijzondere bijstand. Als de gemeenteraad instemt gelden de volgende vermogensgrenzen voor de bijzondere bijstand:

  • € 5.895 voor alleenstaanden

  • € 11.790 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden

Deze normen gebruikt de landelijke overheid ook, en gebruikt de gemeente al voor de individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, sport- en cultuurstrippenkaart en de collectieve aanvullende zorgverzekering.

Vervolg

De algemene raadscommissie bespreekt het voorstel op 14 februari, waarna de gemeenteraad naar verwachting op 7 maart een besluit neemt.