HOORN - De Hoornse raad wil dat het college samen met een werkgroep een gezamenlijk plan voor een aantrekkelijk Kerkplein uitwerkt. Dit plan mag 20 tot 30 parkeerplaatsen bevatten en moet rekening houden met de verschillende functies en ontwikkelingen op het plein.

Met uitzondering van de Tijdelijke Lijst Socialisten steunde de Hoornse raadsfracties een amendement om binnen 3 tot 6 maanden met een werkgroep samen met OSH (Ondernemers Stad Hoorn), horeca, ondernemers en bewoners een breed gedragen plan voor een aantrekkelijk Kerkplein te maken.

In het plan moet rekening gehouden worden met de plannen voor de Grote Kerk, het parkeren, het stallen van fietsen, de terrassen voor de horeca (alleen in zomer, van 1 april tot en met 31 oktober), laden en lossen, taxi's, groen, veiligheid en evenementen. Als richtlijn voor het aantal parkeerplaatsen gaf de raad 20 tot maximaal 30 parkeerplaatsen mee.

In 2018 (dus voordat het plein is opgeknapt) worden de terrassen van de Beiaard, 't Kroegie en het Huis Verloren van 1 april tot en met 31 oktober toegestaan. De verwachting is dat de feitelijke herinrichting van het Kerkplein eind 2018, begin 2019 kan starten.