HOORN - Het subsidiebudget van 100.000 euro voor energiebesparende maatregelen is op. Wilt u uw huis verduurzamen? In januari 2018 kunt u weer een aanvraag doen. Ook zijn er landelijke subsidiemogelijkheden.

Vanaf 15 januari 2017 konden geïnteresseerden die hun bestaande woning wilden verduurzamen een aanvraag indienen. Er zijn nu 225 aanvragen binnengekomen waardoor het volledige subsidiebudget is verbruikt. Dit betekent ruim 1 miljoen euro aan geplande duurzame investeringen in onze gemeente. Samen voor een klimaat neutrale stad in 2040!

Een groot succes

De subsidie energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere woningen is een groot succes. Elk jaar gaat de subsidiepot leeg, zo ook dit jaar. Vorig jaar is het beschikbare bedrag daarom verhoogd naar 100.000 euro. Voor 2018 is er opnieuw 100.000 euro beschikbaar. De meeste mensen hebben de subsidie aangevraagd voor zonnepanelen

Samen werken we aan een duurzame stad!

De gemeente Hoorn vindt duurzaamheid belangrijk. Dat wordt goed zichtbaar in het duurzaamheidsprogramma Puur Hoorn. De ambitie is groot en de eindbestemming duidelijk: een klimaatneutrale stad in 2040. Met de subsidieregeling energiebesparende maatregelen helpt Puur Hoorn particuliere huiseigenaren die willen investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Want samen werken we aan de duurzame stad.

Landelijke subsidie

Wilt u ook graag energiebesparende maatregelen nemen? Kijk dan voor gratis advies op www.duurzaambouwloket.nl. Daar vindt u ook meer informatie over welke landelijke subsidiemogelijkheden er zijn.