HOORN - Organisaties, bedrijven en inwoners kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven die ervoor zorgen dat we het Hoornse erfgoed meer kunnen ervaren.

Hiermee wil de gemeente een stimulans geven aan het toerisme en aan de bewustwording over het Hoornse erfgoed.

Wethouder Judith de Jong: ‘Hoorn behoort tot de grote monumentensteden van Nederland. De rijke historie is onder ander terug te vinden in de ruim 800 monumenten in onze gemeente. Met de stad als “levend monument” willen we Hoorn nog aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers. Deze subsidie geeft de mogelijkheid om daar samen met organisaties, bedrijven en inwoners verdere invulling aan te geven.’

Voor 2017 heeft de gemeente een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld. Wethouder Judith de Jong: ‘De subsidieregeling is op 2 juni in werking getreden, en is er al veel belangstelling voor. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, en op is op. Dus als u een goed idee heeft, zorg dan dat u die snel indient.’ Bij de kadernota neemt de gemeenteraad een besluit over een structurele subsidie van 50.000 euro voor het beleefbaar maken van erfgoed.

Voorwaarden
Initiatieven die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor subsidie zijn:
• initiatieven die erfgoed beleefbaar, toegankelijk en/of zichtbaar maken en zo de lokale toeristische sector of de lokale economie stimuleren; 
• initiatieven die het bewustzijn over het Hoornse erfgoed vergroten, bijvoorbeeld educatieprojecten;
• initiatieven die de beeldkwaliteit van de openbare ruimte versterken, bijvoorbeeld het terugbrengen van historische reclame op de gevel.

Alleen initiatieven zonder winstbejag komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie bedraagt vijftig procent van de kosten van het initiatief. De aanvrager moet de overige vijftig procent betalen uit andere middelen.

Wilt u subsidie aanvragen?
Meer informatie over de subsidie en het aanvraagformulier vindt u op: www.hoorn.nl/beleefbaarerfgoed. Voor vragen kunt u ook terecht bij medewerker team erfgoed, Marrit van Zandbergen. Zij is bereikbaar via 0229 252200.