HOORN - Uiterlijk 1 maart zijn in de gemeente Hoorn de stempassen bezorgd voor de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 15 maart 2017. Op zaterdag 11 maart is er een verkiezingsmarkt op het Grote Noord in Hoorn waar diverse landelijke politieke partijen zich presenteren.

Verkiezingsmarkt
Op zaterdag 11 maart organiseren diverse landelijke politieke partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing een verkiezingsmarkt in de binnenstad van Hoorn. Van 09.00 uur tot 17.00 uur promoten zij hun partij vanaf de kramen die op de Grote Noord staan.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen?
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt of is deze beschadigd? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Het aanvragen van een vervangende stempas kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.hoorn.nl/verkiezingen of via 0229 252200.

Wat moet ik meenemen om te stemmen?
U moet uw stempas en een identiteitsbewijs meenemen om te stemmen. Een identiteitsbewijs is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn, dus geldig tot de datum van 16 maart 2012 of langer.

Stemmen in Hoorn
Op uw stempas staat de dichtstbijzijnde stemlocatie vermeld. Het is ook mogelijk om bij een van de andere stembureaus in Hoorn te stemmen. In Hoorn zijn 30 stembureaus verspreid over 25 locaties. Op www.hoorn.nl/verkiezingen vindt u een overzicht van de stembureaus in Hoorn.

Stemmen buiten Hoorn
Als u in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kunt u schriftelijk doen. Meer informatie en het benodigde formulier vindt u op www.hoorn.nl/verkiezingen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. U kunt ook een afspraak maken bij de gemeente. Neem dan uw stempas mee. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur.

Wanneer zijn de stembureaus geopend?
De stembureaus openen op 15 maart 2017 om 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur.

Kan iemand anders voor mij stemmen?
Als u op 15 maart niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet in de gemeente Hoorn wonen en ook een stempas hebben ontvangen. Het geven van deze volmacht kan tot en met de stemdag zelf. Bij het uitbrengen van de stem moet de gemachtigde een (kopie) van een geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Hoorn woont, maar wel een stempas heeft ontvangen. Meer informatie en het benodigde formulier vindt u op www.hoorn.nl/verkiezingen. De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen.

Meer informatie
Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezing vindt u op www.hoorn.nl/verkiezingen en op www.kiesraad.nl.