HOORN - Van maandag 16 tot en met donderdag 19 oktober kunnen inwoners, ondernemers en bezoekers van Hoorn via een online enquête hun mening geven over hoe het Kerkplein er in de toekomst uit moet zien. De uitkomst van deze enquête wordt meegenomen in een raadsvoorstel over de inrichting van het plein, waarover de raad in december een besluit zal nemen.

De gemeente Hoorn wil van het Kerkplein een aantrekkelijk plein maken. Van half april tot en met half oktober liep op het Kerkplein een proef met een andere inrichting, met minder parkeerplaatsen en met meer groen en zitplaatsen. Doel van de proef was om ervaring op te doen met een andere inrichting van het plein en zo te komen tot een definitief plan en ontwerp voor een nieuw Kerkplein. Tijdens de proef werden drie opstellingen uitgeprobeerd, met 10, 20 en 30 parkeerplaatsen.

Online stemmen

Nu de proef is afgerond hoort de gemeente graag welke toekomst de inwoners, ondernemers en bezoekers van Hoorn het liefst zien voor het plein. Stemmen kan van maandag 16 tot en met donderdag 19 oktober via een online enquête op www.hoorn.nl/kerkplein. Bewoners en ondernemers uit de buurt van het Kerkplein krijgen per brief een uitnodiging voor een aparte enquête.

Startschot voor uitwerking concreet ontwerp

De voorkeur van de stad en van de buurt wordt samen met de technische gegevens over de proefopstellingen verwerkt in een voorstel voor de gemeenteraad. De raad neemt naar verwachting op 19 december een besluit over de toekomst van het Kerkplein, op hoofdlijnen. Het raadsbesluit is het startschot voor de uitwerking van een concreet ontwerp.