Diverse media schonken deze week aandacht aan de gescheiden inzameling van plastic (Plastic Heroes). Hoe zinvol is het scheiden van plastic?

Er wordt in de media door Recycling Netwerk kritisch gekeken naar de mogelijkheden van het recyclen van de plastic afvalstroom. De cijfers die Recycling Netwerk presenteert over de hoeveelheid gerecycled plastic zijn volgens het Afvalfonds echter niet juist; in werkelijkheid zijn de resultaten van recycling veel beter. Er is een flinke groei van de hoeveelheid gerecycled plastic-afval te zien. In 2015 is in Nederland 122 ton plastickverpakkingen, afkomstig van huishoudens, gerecycled. Daarmee doet Nederland het goed ten opzichte van ons omringende Europese landen.

Om het plastic-afval net zo goed te kunnen hergebruiken als bijvoorbeeld papier en glas, wordt in deze relatief jonge tak van verwerking voortdurend gewerkt aan het verbeteren van bestaande technieken. Ook wordt steeds gezocht naar nieuwe manieren om plastic nog beter te recyclen.

Het gescheiden inzamelen van plastic is wel degelijk van belang; waardevolle grondstoffen blijven behouden en worden gebruikt voor nieuwe producten. Recycling levert daarom milieuwinst op. Inwoners van de gemeenten waar HVC inzamelt, leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Zie ook de website van de Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement voor meer informatie.