HOORN - De wijkoverlegorganen in Hoorn heten sinds kort bewonersoverleggen. Ze werken samen om meer bewoners te betrekken bij hun wijk. De gemeente ondersteunt hen daarbij.

Wat is een bewonersoverleg?
Een bewonersoverleg is een onafhankelijk platform van betrokken bewoners, die trots zijn op hun wijk. De activiteiten van een bewonersoverleg zijn laagdrempelig en vormen een ontmoetingsplek voor bewoners, die hun verhaal met anderen willen delen. Het bewonersoverleg signaleert problemen in de wijk en bevordert de betrokkenheid en een actieve houding van de bewoners. Het bewonersoverleg wil de ontmoeting tussen wijkbewoners bevorderen en sociaal isolement doorbreken. Het bewonersoverleg is een van de gesprekspartners van de gemeente in de wijk.

Samenwerking
Hoorn heeft negen bewonersoverleggen. Arnoud Schaake, namens de bewonersoverleggen: ‘We willen meer wijkbewoners van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden betrekken bij hun wijk en bij het overleg zelf. We zien mogelijkheden om via aansprekende thema’s meer mensen te binden. Bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst over veiligheid om en rond het huis, of het langer zelfstandig thuis wonen. Verder zoeken we als bewonersoverleggen elkaar vaker op voor inspiratie en samenwerking. En via organisaties in de wijk willen we meer mensen betrekken.’

Ondersteuning
Een aantal bewonersoverleggen heeft een te kleine basis van actieve vrijwilligers. Vooral extra mensen met bestuurlijke ervaring en organisatiekracht zijn nodig voor de structurele voortzetting van een aantal bewonersoverleggen. De gezamenlijke bewonersoverleggen hebben de gemeente gevraagd om een aantal overleggen die minder goed functioneren tijdelijk te ondersteunen door inzet van het opbouwwerk.

Meer informatie
Wilt u weten welk bewonersoverleg erbij u in uw buurt is? Wilt u meedoen met het bewonersoverleg? Een overzicht van de bewonersoverleggen en de contactgegevens vindt u op www.hoorn.nl/bewonersoverleg