Samen met bewoners en ondernemers wil de gemeente Hoorn van het Kerkplein een aantrekkelijk plein maken: een plein waar je wilt zijn en elkaar ontmoet. Iedereen uit Hoorn kan meedenken op een online discussieplatform via www.hoorn.nl/kerkplein en tijdens een inspiratiebijeenkomst op zaterdag 4 februari in Het Huis Verloren.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad de Integrale Visie voor de Binnenstad vastgesteld. Daarin staat dat het Kerkplein vooral een plein voor bewoners uit Hoorn moet worden, anders dan de Roode Steen. Ook zegt de visie dat er betaalde parkeerplekken op het Kerkplein verdwijnen en een afsluiting van de Kerkstraat voor auto’s tot de mogelijkheden behoort.

Wethouder Samir Bashara: ‘van het Kerkplein willen we samen met omwonenden, ondernemers en bezoekers een aantrekkelijk plein maken. Op dit moment is het vooral een plein waar mensen hun auto parkeren of fiets stallen. Het plein zelf is niet uitnodigend. Als je in de buurt woont of je bedrijf hebt, heb je ongetwijfeld ideeën over wat er met het Kerkplein en Kerkstraat kan gebeuren. Zowel qua uiterlijk als activiteiten die je er wilt organiseren. Die ideeën horen we graag, zodat we met elkaar aan een aantrekkelijk Kerkplein kunnen werken.’

Experimenteren

Met de ideeën die gemakkelijk uitvoerbaar zijn, wil de gemeente snel starten. Om zo te ervaren wat past bij het plein en wat niet. Daarvoor maakt de gemeente in april ruimte op het Kerkplein door fietsenrekken en andere obstakels te verplaatsen, een aantal betaalde parkeerplekken weg te halen en naar alternatieven daarvoor te zoeken. Zo ontstaat er ruimte voor terrassen, zitjes en activiteiten. Er start dan ook een proef voor het verkeer. De eerste maanden bestaat die uit een situatie waarbij de auto te gast is op het Kerkplein. Daarna breidt de proef uit met een afsluiting van de Kerkstraat en mogelijk een deel van het Kerkplein.

Eén toekomstplan voor het Kerkplein

Na de zomer evalueert de gemeente samen met bewoners en ondernemers de activiteiten op het Kerkplein en de verschillende verkeerssituaties. Met deze evaluatie en de opgehaalde ideeën legt het college één plan voor het Kerkplein aan de gemeenteraad voor.

Online meepraten

Voor iedereen uit Hoorn is het mogelijk om mee te praten. Er is gekozen voor een online discussieplatform: ARGU. Dit is te bereiken via de website van de gemeente Hoorn www.hoorn.nl/kerkplein. Je kunt er tot 15 februari je ideeën plaatsen en reageren op ideeën van anderen door te stemmen en argumenten te geven.

Inspiratiebijeenkomst

Op zaterdag 4 februari is er voor iedereen die belangstelling heeft de mogelijkheid om bij Het Huis Verloren ideeën te delen voor het Kerkplein. Voorafgaand daaraan is er al een bijeenkomst voor ondernemers uit de buurt en direct omwonenden geweest. Het is open inloop tussen 11.00 en 14.00 uur. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente, om ideeën te delen en mee te doen aan korte brainstormsessies.