HOORN - De gemeenteraad van Hoorn wil dat het college zo snel mogelijk parkeerplaatsen op het Kerkplein terugbrengt. Ook wil de raad dat het college met ondernemers en bewoners in gesprek gaat over het vervolg van de proef voor de herinrichting van het plein. Dat besloot de raad op dinsdag 24 mei 2017.

Half april startte de gemeente Hoorn een proef om van het Kerkplein een aantrekkelijk plein te maken. De meeste betaalde parkeerplaatsen verdwenen en de fietsenrekken verhuisden naar de andere kant van de kerk. Daarnaast werd er groen geplaatst en kwamen er zitplaatsen op het plein. De proef was het resultaat van een participatietraject met de stad, waarbij bewoners en ondernemers gevraagd werd om ideeën aan te dragen.

Kort na de start van de proef bleek dat een aantal ondernemers zich niet kon vinden in de proef. Volgens de ondernemers ondervinden zij economische schade van de proef, doordat er minder parkeerplaatsen zijn en de maximale parkeerduur van 30 minuten te kort is.

De fracties van de VVD, Fractie Tonnaer, Hoorns Belang en de Hoornse Senioren Partij dienden een motie in waarin zij het college oproepen om een belangrijk deel van de verdwenen parkeerplaatsen terug te plaatsen en samen met de ondernemers en omwonenden naar een meer gedragen oplossing voor het herinrichten van het Kerkplein te zoeken. Dit betekent volgens de indieners dat proef wel door kan gaan. De terrassen blijven dan staan, maar aan de kant van de kerk moeten er parkeerplaatsen terugkomen. Ook moet worden gekeken naar de parkeerduur van een halfuur. De wethouder kan op basis hiervan dan kijken naar een gedragen oplossing. De wethouder liet weten dat er al gesprekken lopen over mogelijke aanpassingen in de proef.

De motie werd aangenomen met steun van de fracties van de PvdA, D66, VVD, CDA, VOCHoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoornse Senioren Partij, Hoorns Belang, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal en Jong en Oud voor Hoorn. De SP en GroenLinks stemden tegen de motie. Deze partijen willen niet vooruitlopen op de gesprekken met bewoners en ondernemers, maar aan de hand van de gesprekken komen tot een wijziging van de proef.