HOORN - Op dinsdag 31 januari 2017 stemde de Hoornse raad in met de nieuwe Erfgoedvisie. De gemeente wil erfgoed als kans benutten om van Hoorn een aantrekkelijkere stad te maken om te wonen, ondernemen of bezoeken. De raad voegde zelf ook een punt toe en nam unaniem een amendement aan met de opdracht aan het college om te komen met een plan voor het aanlichten van monumenten.

Niet eerder had de gemeente Hoorn een erfgoedvisie. In het verleden ging het vooral om het in stand houden van monumenten. De nieuwe Erfgoedvisie benadert erfgoed in de brede zin van het woord: het gebouwde erfgoed, archeologie, mobiel erfgoed en immaterieel erfgoed. De visie bestaat uit de thema’s omgevingskwaliteit en vestigingsklimaat (onderhoud cultuurhistorie), duurzaamheid en verduurzaming (nieuwe bestemming voor leegstaande monumenten, duurzamer panden) en de beleefbaarheid van de stad (erfgoed toegankelijker maken).

Samen met vertegenwoordigers van organisaties en instellingen in Hoorn zijn zes thema’s gekozen die het Verhaal van Hoorn vertellen. Deze thema’s dienen als kapstok voor de kern van de identiteit van de gemeente Hoorn. De zes thema’s zijn: handel over land en water, de Gouden Eeuw, de tuinderscultuur, de groei van Hoorn in de 20e eeuw, centrumstad, en religie.

De raad was unaniem enthousiast over de nieuwe Erfgoedvisie. De fracties van Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal, HOP, VVD, SP, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, VOCHoorn en de Hoornse Seniorenpartij dienden samen een amendement in met de opdracht aan het college om een voorstel voor het aanlichten van monumenten te komen. Dit zou de stad aantrekkelijker maken. Dit amendement en de visie kregen steun van de voltallige gemeenteraad.